Јавни огласи

Јавни оглас за продају непокретности на подручју града Требиња (13.5.2022.)

Закључак о додјели привремених локација на јавним површинама (26.4.2022.)

Јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју града Требиња путем прибављања писаних понуда за обављање пољопривредне производње (15.4.2022.)

Јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју града Требиња - усмено јавно надметање за обављање пољопропривредне производње (15.4.2022.)

Јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Града Требиња, путем прибављања писаних понуда (15.4.2022.)

Јавни оглас за додјелу привремених локација за заузимање јавних површина (4.4.2020.)

Јавни оглас за поновну продају непокретности на подручју Града Требиња (18.2.2022.)