Потпредсједник Скупштине града

Надлежности потпредсједника Скупштине града

  • помаже у раду предсједнику Скупштине и по овлаштењу обавља послове из дјелокруга рада предјседника
  • замјењује предсједника у случају његове одсутности или спријечености.