Инвестициони подстицаји и олакшице

Град Требиње се налази на атрактивном географском положају – на тромеђи три државе: БиХ, Хрватске и Црне Горе, односно на раскрсници путева којима је најкраћа веза континенталног дијела са обалом мора. На територији града налазе се три гранична прелаза: два са Црном Гором (према Никшићу и Херцег Новом) и један са Хрватском (према Дубровнику). Подручје града је веома богато природним потенцијалима (умјерена клима, вода, сунце, вјетар, љековито биље и др.) који још увијек нису довољно искориштени.

Привреда града Требиња се највећим дијелом ослања на електро-енергетски сектор и једним дијелом на прерађивачки сектор а према „Стратегији развоја града Требиња 2018-2027“ даје се предност интензивном развоју пољопривредно-прехрамбене производње и развоју туристичке понуде и предузетништву у туризму, пошто за ове двије гране имамо значајне компаративне предности у односу на друга мјеста и недовољно искориштене потенцијале.

Значајни пословни субјекти