Канцеларија за предузетништво

Циљ и фокус рада канцеларије је помоћ већ регистрованим предузетницима као и регистрација нових самосталних предузетника уз информативни и савјетодавни приступ.

Жеља (али и обавеза по BFC стандарду) Градске управе јесте омогућавање покретања предузетничке дјелатности у оквиру 24 часа од тренутка подношења захтјева за регистрацију дјелатности.

Контакт особа: Јелена Милинић

Телефон: 059 273 460

Имејл: jelena.milinic@trebinje.rs.ba