Пословна зона Волујац

Пословна зона Волујац (површине 85 ха), локација за изградњу привредних капацитета, одређена „Зонинг планом” прије 20 година

– Удаљена je 4 км од центра Требиња на магистралном путу М20 – према Дубровнику, са његове десне стране

– Трафо станица 35/10 кВ

– Урађена водоводна инфраструктура (промјер цијеви 100 мм, капацитет који не захтјева сложеније технолошке процесе)

– Канализација се не може прикључити на градску мрежу па треба тражити друго рјешење

– Приступни пут до Волујца у дужини од једног километра је асфалтиран

– Власништво земље: град 11%, РС 41%, приватни субјекти 48%

– У пословној зони се налази 6 предузећа

– Зона је удаљена од магистралног пута 1 км, од жељезнице: 70 км, од морске луке: 30 км и од аеродрома: 45 км.

Значајни пословни субјекти