Образовање

Предшколске установе

Јавна установа за одгој дјеце „Наша радост“

Адреса: Светосавска
Дјечији вртић Брегови, тел.: 059/220 – 110
Објекат Полице, Тел.: 059/223 – 193

Основне школе

ЈУ Основна школа „Јован Јовановић Змај“

Адреса: Октобарска 1
Тел.: 059/272-670, 272-671, фаx: 260/996
Имејл: os167@teol.net

ЈУ Основна школа „Вук Караџић“

Адреса: Милоша Црњанског 4
Тел.: 059/220-014, 271-720
Имејл: os169@teol.net

ЈУ Основна школа „Василије Острошки и Тврдошки“

Адреса: Горичка 19
Тел.: 059/285-155, 285-150
Имејл: os168@teol.net.

ЈУ Основна музичка школа „Требиње“

Адреса: Степе Степановића
Тел.: 059/270-940, 270-941
Имејл: os191@teol.net

Средње школе

ЈУ Гимназија „Јован Дучић“ Требиње

Адреса: Вожда Карађорђа 1
Тел.: 059/261-441, 270-690
Имејл: g.jducic@teol.net

ЈУ Центар средњих школа

Адреса : Вожда Карађорђа 1
Тел.: 059/270-590, 271-160
Имејл : ss85@skolers.org

ЈУ Техничка школа

Адреса: Вожда Карађорђа 1
Тел.: 059/274-320, 220-847
Имејл: ss86@skolers.org

ЈУ Средња музичка школа „Требиње“

Адреса: Степе Степановића
Тел.: 059/270-940, 270-941
Имејл: os191@teol.net

Факултети

Факултет за призводњу и менаџмент

Адреса: Степе Степановића бб
Тел.: 059/240-654, 490-654
Имејл: fpm@fpm.ues.rs.ba

Академија ликовних умјетности

Адреса: Степе Степановића
Тел.: 059/240-021, 240-011, 240-021,
студентска служба: 059/270-310
Имејл: alutb@teol.net

Висока школа за туризам и хотелијерство

Адреса: Степе Степановића
Тел.: 059/240-220, 240/230, 245-060
Имејл: vsthtrebinje@gmail.com

Пољопривредни факултет, Студијски програм “Агромедитеранска производња”

Адреса: Степе Степановића
Тел.: 059/490-325
Имејл: studentska.tb@pof.ues.rs.ba

Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент
Адреса: Требињских бригада 3
Тел.: 059/223-255
Имејл: trebinje@univerzitetpim.com