Замјеник градоначелника

Дражен БОШКОВИЋ

Рођен је 29. јануара 1984. године у Требињу. Средњу економску школу завршио је у Требињу, а 2010. године је дипломирао на Економском факултету, Универзитета Бања Лука. У периду од 2012. до 2016. године био је запослен као савјетник за физичка и правна лица у Балкан Инвестмент банци а.д. Бања Лука, потом као савјетник за физичка лица у „Hypo Alpe Adria“ банци, а од 2017. до 2021. године био је директор Развојне агенције Града Требиња.

У сфери неформалног образовања, успјешно је завршио низ сертификованих обука и тренинга из области предузетништва и управљања пројектним циклусима. Сертификовани је ментор за пружање менторинг услуга за мала и средња предузећа.

Учествовао је у изради и реализацији великог броја пројеката финансираних из различитих извора (програм ИПА ЦБЦ БиХ – МНЕ; програм АДРИОН; УНДП, Влада Швајцарске, Савјет Европе, ЕИДХР, ДРЦ, Хелветас Моја Будућност итд.) Активно се служи енглеским језиком. Ожењен, отац двоје дјеце.

Надлежности замјеника градоначелника

Замјеник градоначелника мијења градоначелника у пословима које му он повјери, а у случају спријечености и одсуства градоначелника, замјењује га у свим пословима.

Замјеника градоначелника бира Скупштина града, на приједлог градоначелника, на начин и по поступку прописаним Пословником Скупштине града.


Питајте замјеника градоначелника