Пословни простори

На овој страници можете да пронађете све потребне документе који се тичу пословних простора који су у власништву Града Требиња.

Списак пословних простора Града Требиња

Одлука о начину утврђивања висине закупнине за пословни простор којим располаже Град Требиње

Закључак о висини закупнине за пословни простор

Захтјев за склапање и продужење уговора за пословне просторе