Јавне установе и предузећа

Јавна установа “Центар за информисање и образовање” Требиње

Адреса:
Краља Петра I Ослободиоца 34
Требиње

Телефон: +387 59 260 348
Имејл: ciko.direktor@gmail.com
Веб сајт: www.radiotrebinje.com

Директор: Манојло Ћук

Јавна установа “Центар за социјални рад” Требиње

Адреса:
Вука Караџића 5
Требиње

Телефон: +387 59  260 201; +387 59 270 810
Имејл: socrad@teol.net
Веб сајт: www.csr-trebinje.com

В.Д. директора: Зоран Анђушић

Јавна установа за предшколско васпитање и образовање дјеце “Наша радост” Требиње

Адреса:
Светосавска 5
Требиње

Телефон: +387 59  220 110
Имејл: nasa.radost.trebinje@gmail.com
Веб сајт: www.vrticnasaradost.com

Директор: Јања Ћапин

Јавна здравствена установа “Апотека Требиње” Требиње

Адреса:
Краља Петра I Ослободиоца 12
Требиње

Телефон: +387 59  261 327
Имејл: apotekatb@gmail.com

Директор: Даница Милутиновић

Јавна здравствена установа “Дом здравља” Требиње

Адреса:
Др Левија 2
Требиње

Телефон: +387 59  261 351
Имејл: dztb@teol.net
Веб сајт: www.domzdravljatrebinje.com

Директор: Маја Мићуновић

Јавна установа “Дом младих” Требиње

Адреса:
Немањина 13
Требиње

Телефон: +387 59  225 531; +387 59 225 541
Имејл: dommladihtrebinje@gmail.com

Директор: Дејан Кашиковић

Јавна установа “Туристичка организација града Требиња” Требиње

Адреса:
Преобрaжењска бб
Требиње

Телефон: +387 59  273 410
Имејл: gotrebinje@gotrebinje.com
Веб: www.gotrebinje.com

Директор: Мирјана Путица

Развојна агенција Града Требиња ТРЕДЕА

Адреса:
Војводе Степе Степановића бб
Требиње

Телефон: +387 59  245 470; +387 59 245 471
Имејл: msptb@teol.net
Веб: www.msptb.net

Директор: Бојан Бендераћ

Јавна установа “Екологија и безбједност” Требиње

Адреса:
Херцег Стефана Косаче 28
Требиње

Телефон: +387 59  225 476
Имејл: office@ekologijaibezbjednost.com
Веб: www.ekologijaibezbjednost.com

Директор: Стеван Бекан

Јавна установа “Требиње спорт” Требиње

Адреса:
Краљице Јелене Анжујске 2
Требиње

Телефон: +387 59  260 014
Имејл: trebinjesport@yahoo.com
Веб: www.trebinjesport.com

Директор: Милан Јанковић

Јавна установа “Културни центар” Требиње

Адреса:
Трг палих бораца 1
Требиње

Телефон: +387 70  311 555
Имејл: kulturnicentartrebinje@gmail.com
Веб: www.kctrebinje.com

Директор: Миљан Вуковић

Јавна установа “Базени” Требиње

Адреса:
Обала Мића Љубибратића бб
Требиње

Телефон: +387 59  260 014
Имејл: jubazenitrebinje@gmail.com

Директор: Бојан Окука

Јавна установа “Музеј Херцеговине – Требиње” Требиње

Адреса:
Стари Град 59
Требиње

Телефон: +387 59  271 060
Имејл: muzejhtr@gmail.com
Веб: www.muzejhercegovine.org

Директор: Ивана Грујић

Јавна установа “Народна библиотека Требиње” Требиње

Адреса:
Његошева бб
Требиње

Телефон: +387 59 271 920
Имејл: bibliotr@teol.net
Веб: www.bibliotekatrebinje.org

Директор: Милосава Супић Вуковић

Јавно предузеће “Радник” д.о.о. Требиње

Адреса:
Цара Лазара 12
Требиње

Телефон: +387 59 220 332
Имејл: radniktrebinje@yahoo.com

Директор: Бојан Чворо

ЈКП “Паркинг сервис” д.о.о. Требиње

Адреса:
Војводе Степе Степановића 1
Требиње

Телефон: +387 59 222 323
Имејл: parkingservis@trebinje.rs.ba
Веб: www.trebinjeparking.com

Директор: Марко Мискин

Аграрни фонд града Требиња Требиње

Адреса:
Церска 1
Требиње

Телефон: +387 59 226 459
Имејл: agrarnifond@trebinje.rs.ba
Веб: www.agrarnifond.com

Херцеговачка кућа

Телефон: +387 59 226 459
Имејл: info@agrarnifondtrebinje.com
Веб: www.herzeghouse.com

Директор: Веселин Дутина

Ватрогасно  спасилачка јединица Требиње

Адреса:
Засад поље бб
Требиње

Телефон: +387 59 223 886
Имејл: tvjtrebinje@gmail.com

Командир: Неђо Ћук