Javne ustanove i preduzeća

Javna ustanova „Centar za informisanje i obrazovanje“ Trebinje

Adresa:
Kralja Petra I Oslobodioca 34
Trebinje

Telefon: +387 59 260 348
Imejl: ciko.direktor@gmail.com
Veb sajt: www.radiotrebinje.com

Direktor: Manojlo Ćuk

Javna ustanova „Centar za socijalni rad“ Trebinje

Adresa:
Vuka Karadžića 5
Trebinje

Telefon: +387 59  260 201; +387 59 270 810
Imejl: socrad@teol.net
Veb sajt: www.csr-trebinje.com

V.D. direktora: Zoran Anđušić

Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost“ Trebinje

Adresa:
Svetosavska 5
Trebinje

Telefon: +387 59  220 110
Imejl: nasa.radost.trebinje@gmail.com
Veb sajt: www.vrticnasaradost.com

Direktor: Janja Ćapin

Javna zdravstvena ustanova „Apoteka Trebinje“ Trebinje

Adresa:
Kralja Petra I Oslobodioca 12
Trebinje

Telefon: +387 59  261 327
Imejl: apotekatb@gmail.com

Direktor: Danica Milutinović

Javna zdravstvena ustanova „Dom zdravlja“ Trebinje

Adresa:
Dr Levija 2
Trebinje

Telefon: +387 59  261 351
Imejl: dztb@teol.net
Veb sajt: www.domzdravljatrebinje.com

Direktor: Maja Mićunović

Javna ustanova „Dom mladih“ Trebinje

Adresa:
Nemanjina 13
Trebinje

Telefon: +387 59  225 531; +387 59 225 541
Imejl: dommladihtrebinje@gmail.com

Direktor: Dejan Kašiković

Javna ustanova „Turistička organizacija grada Trebinja“ Trebinje

Adresa:
Preobraženjska bb
Trebinje

Telefon: +387 59  273 410
Imejl: gotrebinje@gotrebinje.com
Veb: www.gotrebinje.com

Direktor: Mirjana Putica

Razvojna agencija Grada Trebinja TREDEA

Adresa:
Vojvode Stepe Stepanovića bb
Trebinje

Telefon: +387 59  245 470; +387 59 245 471
Imejl: msptb@teol.net
Veb: www.msptb.net

Direktor: Bojan Benderać

Javna ustanova „Ekologija i bezbjednost“ Trebinje

Adresa:
Herceg Stefana Kosače 28
Trebinje

Telefon: +387 59  225 476
Imejl: office@ekologijaibezbjednost.com
Veb: www.ekologijaibezbjednost.com

Direktor: Stevan Bekan

Javna ustanova „Trebinje sport“ Trebinje

Adresa:
Kraljice Jelene Anžujske 2
Trebinje

Telefon: +387 59  260 014
Imejl: trebinjesport@yahoo.com
Veb: www.trebinjesport.com

Direktor: Milan Janković

Javna ustanova „Kulturni centar“ Trebinje

Adresa:
Trg palih boraca 1
Trebinje

Telefon: +387 70  311 555
Imejl: kulturnicentartrebinje@gmail.com
Veb: www.kctrebinje.com

Direktor: Miljan Vuković

Javna ustanova „Bazeni“ Trebinje

Adresa:
Obala Mića Ljubibratića bb
Trebinje

Telefon: +387 59  260 014
Imejl: jubazenitrebinje@gmail.com

Direktor: Bojan Okuka

Javna ustanova „Muzej Hercegovine – Trebinje“ Trebinje

Adresa:
Stari Grad 59
Trebinje

Telefon: +387 59  271 060
Imejl: muzejhtr@gmail.com
Veb: www.muzejhercegovine.org

Direktor: Ivana Grujić

Javna ustanova „Narodna biblioteka Trebinje“ Trebinje

Adresa:
Njegoševa bb
Trebinje

Telefon: +387 59 271 920
Imejl: bibliotr@teol.net
Veb: www.bibliotekatrebinje.org

Direktor: Milosava Supić Vuković

Javno preduzeće „Radnik“ d.o.o. Trebinje

Adresa:
Cara Lazara 12
Trebinje

Telefon: +387 59 220 332
Imejl: radniktrebinje@yahoo.com

Direktor: Bojan Čvoro

JKP „Parking servis“ d.o.o. Trebinje

Adresa:
Vojvode Stepe Stepanovića 1
Trebinje

Telefon: +387 59 222 323
Imejl: parkingservis@trebinje.rs.ba
Veb: www.trebinjeparking.com

Direktor: Marko Miskin

Agrarni fond grada Trebinja Trebinje

Adresa:
Cerska 1
Trebinje

Telefon: +387 59 226 459
Imejl: agrarnifond@trebinje.rs.ba
Veb: www.agrarnifond.com

Hercegovačka kuća

Telefon: +387 59 226 459
Imejl: info@agrarnifondtrebinje.com
Veb: www.herzeghouse.com

Direktor: Veselin Dutina

Vatrogasno  spasilačka jedinica Trebinje

Adresa:
Zasad polje bb
Trebinje

Telefon: +387 59 223 886
Imejl: tvjtrebinje@gmail.com

Komandir: Zdravko Kašiković