Одборници у Скупштини града

Скупштина града доноси одлуке већином гласова од укупног броја одборника, на начин регулисан Пословником. Скупштина града има 29 одборника. Одборници Скупштине града бирају се на непосредним тајним изборима, у складу са законом, на период од четири године. Припадницима свих националних мањина гарантује се једно одборничко мјесто у Скупштини града. Скупштина града у посљедњој години текућег мандата утврђује број одборничких мандата за наредни изборни циклус у складу са законом.

Одборници са листе Савеза независних социјалдемократа

Лука Петровић
lpetrovic@ers.ba
Гордан Мишељић
gordanmiseljic@gmail.com
Милутин Мастиловић
milutin.mastilovic@yahoo.com
Борислав Грубач
bgrubac@ers.ba
Срђан Симовић
ssimovic@henatrebisnjici.com
Драгослав Бањак
banjakd@yahoo.com
Здравко Бутулија
zdravko.butulija@gmail.com
Благоје Шупић
Ранко Бошњак
bosnjakr@teol.net
Александар Бодирога
abodiroga92@gmail.com
Игор Вујовић
ivujovic@elektrohercegovina.com
Вељко Буђен
butreks@teol.net

Одборници са Листе за правду и ред

Душко Нинковић
dule19973@gmail.com
Дајана Милишић
rm.dajana88@gmail.com
Небојша Милишић
nesomila1@gmail.com
Слободан Деретић

Одборници са листе Српске демократске странке

Боривоје Нинковић
ninkovicirina@gmail.com
Илија Мастиловић
mastilovic75@gmail.com
Слободан Пртило

Одборници са листе Херцеговачки народни покрет-Партија демократског прогреса

Славко Вучуревић
Саша Борјан
ssborjan9@gmail.com
Будимир Копривица
budokoprivica@gmail.com

Одборници са листе Социјалистичке партије

Рајко Ћапин
rajko.capin@gmail.com
Милан Филиповић
milanfilipovic83@yahoo.com

Одборници са листе Уједињене Српске

Милан Ковач
milan.kovac.tb@gmail.com
Ђорђе Миљановић
djordjemiljanovic@gmail.com

Одборници са листе Народне партије Српске

Јовица Влатковић
jvlatkovic@ers.ba

Одборници са листе Народне демократске партије

Бојан Шапурић
ndptrebinjers@gmail.com

Одборник представник националних мањина

Момир Гвозденовић