Одборници у Скупштини града

Скупштина града доноси одлуке већином гласова од укупног броја одборника, на начин регулисан Пословником. Скупштина града има 29 одборника. Одборници Скупштине града бирају се на непосредним тајним изборима, у складу са законом, на период од четири године. Припадницима свих националних мањина гарантује се једно одборничко мјесто у Скупштини града. Скупштина града у посљедњој години текућег мандата утврђује број одборничких мандата за наредни изборни циклус у складу са законом.

Одборници са листе Савеза независних социјалдемократа

Лука Петровић
Гордан Мишељић
Милутин Мастиловић
Борислав Грубач
Срђан Симовић
Драгослав Бањак
Здравко Бутулија
Благоје Шупић
Ранко Бошњак
Милица Ијачић
Александар Бодирога
Игор Вујовић

Одборници са Листе за правду и ред

Ђорђе Вучинић
Душко Нинковић
Дајана Милишић
Небојша Милишић

Одборници са листе Српске демократске странке

Боривоје Нинковић
Илија Мастиловић
Слободан Пртило

Одборници са листе Херцеговачки народни покрет-Партија демократског прогреса

Славко Вучуревић
Саша Борјан
Будимир Копривица

Одборници са листе Социјалистичке партије

Рајко Ћапин
Милан Филиповић

Одборници са листе Уједињене Српске

Милан Ковач
Ђорђе Миљановић

Одборници са листе Народне партије Српске

Јовица Влатковић

Одборници са листе Народне демократске партије

Бојан Шапурић

Одборник представник националних мањина

Момир Гвозденовић