Odbornici u Skupštini grada

Skupština grada donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja odbornika, na način regulisan Poslovnikom. Skupština grada ima 29 odbornika. Odbornici Skupštine grada biraju se na neposrednim tajnim izborima, u skladu sa zakonom, na period od četiri godine. Pripadnicima svih nacionalnih manjina garantuje se jedno odborničko mjesto u Skupštini grada. Skupština grada u posljednjoj godini tekućeg mandata utvrđuje broj odborničkih mandata za naredni izborni ciklus u skladu sa zakonom.

Odbornici sa liste Saveza nezavisnih socijaldemokrata

Luka Petrović
lpetrovic@ers.ba
Gordan Mišeljić
gordanmiseljic@gmail.com
Milutin Mastilović
milutin.mastilovic@yahoo.com
Borislav Grubač
bgrubac@ers.ba
Srđan Simović
ssimovic@henatrebisnjici.com
Dragoslav Banjak
banjakd@yahoo.com
Zdravko Butulija
zdravko.butulija@gmail.com
Blagoje Šupić
Ranko Bošnjak
bosnjakr@teol.net
Aleksandar Bodiroga
abodiroga92@gmail.com
Igor Vujović
ivujovic@elektrohercegovina.com
Veljko Buđen
butreks@teol.net

Odbornici sa Liste za pravdu i red

Duško Ninković
dule19973@gmail.com
Dajana Milišić
rm.dajana88@gmail.com
Nebojša Milišić
nesomila1@gmail.com
Slobodan Deretić

Odbornici sa liste Srpske demokratske stranke

Borivoje Ninković
ninkovicirina@gmail.com
Ilija Mastilović
mastilovic75@gmail.com
Slobodan Prtilo

Odbornici sa liste Hercegovački narodni pokret-Partija demokratskog progresa

Slavko Vučurević
Saša Borjan
ssborjan9@gmail.com
Budimir Koprivica
budokoprivica@gmail.com

Odbornici sa liste Socijalističke partije

Rajko Ćapin
rajko.capin@gmail.com
Milan Filipović
milanfilipovic83@yahoo.com

Odbornici sa liste Ujedinjene Srpske

Milan Kovač
milan.kovac.tb@gmail.com
Đorđe Miljanović
djordjemiljanovic@gmail.com

Odbornici sa liste Narodne partije Srpske

Jovica Vlatković
jvlatkovic@ers.ba

Odbornici sa liste Narodne demokratske partije

Bojan Šapurić
ndptrebinjers@gmail.com

Odbornik predstavnik nacionalnih manjina

Momir Gvozdenović