Енергетска ефикасност и заштита животне средине

 

 • Град Требиње има утврђене циљеве које жели постићи у погледу енергетске ефикасности а то је одрживи акциони план општине (СЕАП) – децембар 2011 године.
 • Град Требиње сваке године подноси Министарству за индустрију, енергетику и рударство као и Фонду за заштиту животне средине и енергетску ефикасност годишњи извјештај о реализацији акционог плана енергетске ефикасности.
 • Град Требиње је потписник Споразума градоначелника којом се потписници обавезују да ће радити на смањењу емисије ЦО2, свако на својој територији за најмање 20% а путем СЕАП-а, што ће бити резултат повећање енергетске ефикасности за 20% и 20% удјела извора обновљиве енергије у комбинацији са другим енергијама.
 • Град Требиње има успостављен енергетски менаџмент.
 • Планирање енергетских потреба и трошкова ради се на основу утрошка енергије за предходну годину.
 • Трошкови енергије локалне заједнице се финансирају из буџета Града Требиња.
 • Константно се врше анализе потрошње и предлажу мјере за побољшање.
 • Проводе се одређене мјере за повећање енергетске ефикaсности и уштеду енергије.
 • Резултати спроведених мјера су нпр.смањење потрошње електричне енергије за 60% код линија јавне расвјете гдје су постављени лед модули.
 • Потрошња енергије прати се помоћу система за управљање енергијом (ИСГЕ) који смо добили као донацију од УНДП-а.

Пројекти који су реализовани на подручију града Tребиња и који за циљ имају уштеду електричне енергије и смањење емисије Cо2:

 • Замјена неефикасних живиних свјетиљки јавне расвјете са ефикасним лед свјетиљкама. Пројекат је реализован у 2013 години. Вриједност пројекта је 123.332,00КМ од тога УСАИД је финансирао са 43.332,00КМ, УНДП са 40.000,00КМ и Град Требиње са 40.000,00КМ. Очекивани резултати смањење потрошње електричне енергије за најмање 50%.
 • Замјена неефикасних живиних свјетиљки јавне расвјете са ефикасним лед свјетиљкама. Пројекат је реализован у 2015 години. Вриједност пројекта је 31.293,28КМ од тога ГИЗ ОРФ је финансирао са 15.646,64КМ а другу половину  Град Требиње са 15.646,64 КМ. Очекивани резултати смањење потрошње електричне енергије за најмање 50%.
 • Пројекат :повећање енергетске ефикасности у објектима. У склопу пројекта спроведене су мјере повећања енергетске ефикасности у објекту ЈУ. ВРТИЋ „НАША РАДОСТ“ у Требињу. Ради се о објекту који је изграђен 2012 године и који се гријао искључиво на струју. Постојећа грејна тијела су замјењена котлом за гријање на пелет и одговарајућим грејним тијелима. Вриједност пројекта је 33.000,00КМ од тога УНДП је финансирао 16.500,00КМ а другу половину од 16.500,00КМ Град Требиње. Пројекат је реализован у 2015 години.
 • Пројекат: повећање енергетске ефикасности у објектима. У склопу пројекта извршена је еконструкција вањских отвора на просторијама средњих школа (Центар средњих школа, Гимназија Јован Дучић, Техничка школа). Вриједност пројекта је 47.384,77 КМ а ФИНАНСИРАН ЈЕ ОД СТРАНЕ Бугарске амбасаде у БиХ.
 • Реконструкција јавне расвјете – набавка и уградња ЛЕД свјетиљки.Пројекат је релизован у првој половини 2018.г. Вриједност инвестиције је 393.790,00 КМ и замијењено је 969 расвјетних тијела. Очекивани ефекти су централизовани систем јавне расвјете и уштеда у потрошњи електричне енергије.
 • Реконструкција фасaде,замјена отвора и изградња крова на згради ЈЗУ Болница Требиње.Пројекат је реализован у другој половини 2018.г.Вриједност инвестиције  је 800.000,00 КМ и финансиран је од стране  Министарства за просторно уређење,грађевинарство и екологију РС и Града Требиња. Очекивани резултати  су уштеда у потрошњи електричне енергије.
 • Реконсрукција фасаде,замјена  дијела отвора и санација крова на згради Средњошколског цента у Требињу. Вриједност пројекта је 480.000,00 КМ од чега је Град Требиње обезбједио 320.000,00 КМ, док је учешће Владе РС 160.000,00 КМ. Пројекат је реализован у другој половини 2018.г. Очекивани резултати су значајна уштеда у потрошњи електричне енергије.
 • Назив пројекта: Зелени економски развој уз финансијску подршку Владе Шведске.
  Програм:Јавни позив за израду детаљних енергетских прегледа за јавну расвјету и одабир пројеката за повећање енрегетске ефикасности система јавне расвјете и јавних објеката у РС.Израда детаљних енергетских прегледа за јавну расвјету за Град Требиње је у потпуности финансирана од стране пројекта „Зелени економски развој“.Реализација пројекта има за циљ повећање енергетске ефикасности система јавне расвјете у Републици Српској. Пројекат је реализован у другој половини 2019.г.

Споразум градоначелника

Споразум градоначелника за климу и енергију који је повјереник Мигуел Ариас Цaњете представио као “највећу свјетску иницијативу за урбану климу и енергију”, уједињује на хиљаде локалних и регионалних власти које су добровољно посвећене спровођењу климатских и енергетских циљева ЕУ-а на својим територијама. Већина европског становништва живи и ради у градовима те троши предвиђених 80% енергије кориштене у ЕУ. Локалне управе, као грађанима најближи нивои управљања, адекватне су за суочавање с климатским питањима. Стога све више градова одлучује прихватити изазов, а што доказује све већи број потписника Споразума градоначелника.

Потписници представљају градове који се разликују по величини, од малих села до великих метрополских подручја попут Лондона или Париза. У року од годину дана након потписивања, потписници Споразума се обвезују спровести Акцијске планове енергетски одрживог развоја на свом подручју с циљем смањења испуштања ЦО2за најмање 20% до 2020. Требиње је један од градова потписника Споразума.

Попис градова који су потписали Споразум доступан је на: Потписници

Више информација о Споразуму градоначелника доступно на: sporazumgradonacelnika.eu

Значајни пословни субјекти