Привреда

Привреда

Град Требиње се налази на атрактивном географском положају – на тромеђи три државе: БиХ, Хрватске и Црне Горе, односно на раскрсници путева којима је најкраћа веза континенталног дијела са обалом мора. На територији града налазе се три гранична прелаза: два са Црном Гором (према Никшићу и Херцег Новом) и један са Хрватском (према Дубровнику). Подручје града је веома богато природним потенцијалима (умјерена клима, вода, сунце, вјетар, љековито биље и др.) који још увијек нису довољно искориштени.

Привреда града Требиња се највећим дијелом ослања на електро-енергетски сектор и једним дијелом на прерађивачки сектор а према „Стратегији развоја града Требиња 2018-2027“ даје се предност интензивном развоју пољопривредно-прехрамбене производње и развоју туристичке понуде и предузетништву у туризму, пошто за ове двије гране имамо значајне компаративне предности у односу на друга мјеста и недовољно искориштене потенцијале.

Инвестициони профил Града Требиња за 2020. годину

ИНВЕСТИРАЈТЕ У ТРЕБИЊЕРАЗЛОЗИ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕПољопривредаПословна зона ВолујацЕнергетска ефикасност и заштита животне срединеТрошкови пословањаЛиста планираних подстицаја Града ТребињаИнвестициони профилПривредни савјетСлужба за ЛЕР, инвестиције и енергетску ефикасностПословни просториНосиоци привредног развојаУрбанизамВодичи за регистрацију предузетништваБрошуре и леци

Значајни пословни субјекти

“Кад би младост имала филозофију старца,
не би било на свету ни једног сунчаног дана.”

Јован Дучић

Fill out the form and our team will be in touch with you promptly. Thank you for your interest!

12345 North West Street
New York City, NY 555555
555.555.5555

info@yourdomain.com
www.yourdomain.com

Грешка: Образац за контакт није пронађена.