Привреда

Град Требиње се налази на атрактивном географском положају – на тромеђи три државе: БиХ, Хрватске и Црне Горе, односно на раскрсници путева којима је најкраћа веза континенталног дијела са обалом мора. На територији града налазе се три гранична прелаза: два са Црном Гором (према Никшићу и Херцег Новом) и један са Хрватском (према Дубровнику). Подручје града је веома богато природним потенцијалима (умјерена клима, вода, сунце, вјетар, љековито биље и др.) који још увијек нису довољно искориштени.

Привреда града Требиња се највећим дијелом ослања на електро-енергетски сектор и једним дијелом на прерађивачки сектор а према „Стратегији развоја града Требиња 2018-2027“ даје се предност интензивном развоју пољопривредно-прехрамбене производње и развоју туристичке понуде и предузетништву у туризму, пошто за ове двије гране имамо значајне компаративне предности у односу на друга мјеста и недовољно искориштене потенцијале.

Инвестициони профил Града Требиња za 2020. годину

ИНВЕСТИРАЈТЕ У ТРЕБИЊЕ
РАЗЛОЗИ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ
Пољопривреда
Пословна зона Волујац
Енергетска ефикасност и заштита животне средине
Трошкови пословања
Инвестициони подстицаји и олакшице
Инвестициони профил
Привредни савјет
Служба за ЛЕР, инвестиције и енергетску ефикасност
Пословни простори
Носиоци привредног развоја
Урбанизам
Водичи за регистрацију предузетништва
Брошуре и леци

Значајни пословни субјекти

„Кад би младост имала филозофију старца,
не би било на свету ни једног сунчаног дана.“

Јован Дучић