Privreda

Privreda

Grad Trebinje se nalazi na atraktivnom geografskom položaju – na tromeđi tri države: BiH, Hrvatske i Crne Gore, odnosno na raskrsnici puteva kojima je najkraća veza kontinentalnog dijela sa obalom mora. Na teritoriji grada nalaze se tri granična prelaza: dva sa Crnom Gorom (prema Nikšiću i Herceg Novom) i jedan sa Hrvatskom (prema Dubrovniku). Područje grada je veoma bogato prirodnim potencijalima (umjerena klima, voda, sunce, vjetar, ljekovito bilje i dr.) koji još uvijek nisu dovoljno iskorišteni.

Privreda grada Trebinja se najvećim dijelom oslanja na elektro-energetski sektor i jednim dijelom na prerađivački sektor a prema „Strategiji razvoja grada Trebinja 2018-2027“ daje se prednost intenzivnom razvoju poljoprivredno-prehrambene proizvodnje i razvoju turističke ponude i preduzetništvu u turizmu, pošto za ove dvije grane imamo značajne komparativne prednosti u odnosu na druga mjesta i nedovoljno iskorištene potencijale.

Investicioni profil Grada Trebinja za 2020. godinu

INVESTIRAJTE U TREBINJERAZLOZI ZA INVESTIRANJEPoljoprivredaPoslovna zona VolujacEnergetska efikasnost i zaštita životne sredineTroškovi poslovanjaLista planiranih podsticaja Grada TrebinjaInvesticioni profilPrivredni savjetSlužba za LER, investicije i energetsku efikasnostPoslovni prostoriNosioci privrednog razvojaUrbanizamVodiči za registraciju preduzetništvaBrošure i leci

Značajni poslovni subjekti

“Kad bi mladost imala filozofiju starca,
ne bi bilo na svetu ni jednog sunčanog dana.”

Jovan Dučić

Fill out the form and our team will be in touch with you promptly. Thank you for your interest!

12345 North West Street
New York City, NY 555555
555.555.5555

info@yourdomain.com
www.yourdomain.com

Greška: Obrazac za kontakt nije pronađena.