Privreda

Grad Trebinje se nalazi na atraktivnom geografskom položaju – na tromeđi tri države: BiH, Hrvatske i Crne Gore, odnosno na raskrsnici puteva kojima je najkraća veza kontinentalnog dijela sa obalom mora. Na teritoriji grada nalaze se tri granična prelaza: dva sa Crnom Gorom (prema Nikšiću i Herceg Novom) i jedan sa Hrvatskom (prema Dubrovniku). Područje grada je veoma bogato prirodnim potencijalima (umjerena klima, voda, sunce, vjetar, ljekovito bilje i dr.) koji još uvijek nisu dovoljno iskorišteni.

Privreda grada Trebinja se najvećim dijelom oslanja na elektro-energetski sektor i jednim dijelom na prerađivački sektor a prema „Strategiji razvoja grada Trebinja 2018-2027“ daje se prednost intenzivnom razvoju poljoprivredno-prehrambene proizvodnje i razvoju turističke ponude i preduzetništvu u turizmu, pošto za ove dvije grane imamo značajne komparativne prednosti u odnosu na druga mjesta i nedovoljno iskorištene potencijale.

Investicioni profil Grada Trebinja za 2020. godinu

INVESTIRAJTE U TREBINJE
RAZLOZI ZA INVESTIRANJE
Poljoprivreda
Poslovna zona Volujac
Energetska efikasnost i zaštita životne sredine
Troškovi poslovanja
Investicioni podsticaji i olakšice
Investicioni profil
Privredni savjet
Služba za LER, investicije i energetsku efikasnost
Poslovni prostori
Nosioci privrednog razvoja
Urbanizam
Vodiči za registraciju preduzetništva
Brošure i leci

Značajni poslovni subjekti

„Kad bi mladost imala filozofiju starca,
ne bi bilo na svetu ni jednog sunčanog dana.“

Jovan Dučić