Инвестирајте у Требиње

Основне информације

42°33′ и 42°57′ СГШ и 17°58′ и 18°35′ ИГД

Локација: Требиње је смјештено у југоисточном дијелу Босне и Херцеговине, Републике Српске. На тромеђи Босне и Херцеговине, Црне Горе и Хрватске.

Површина: 904 км2

Становништво: 30.000

Надморска висина: 275 м

Клима: Медитеранска – 270 сунчаних дана

Рељеф: Динарски крш

Просјечна температура: јули 26,5 °Ц, зими 8 °Ц

Временска зона: ЦЕТ (ГМТ + 1 сат)

Валута: БАМ

Курс (везан за €): 1 € = 1,95583 БАМ

ПДВ: 17%

Порез на добит: 10%

Транспортна повезаност

Магистрални путеви: М20, М6

Међународни аеродроми: БиХ: Мостар 115 км, Сарајево 198 км, Подгорица 126 км. Хрватска: Чилипи 42 км, Црна Гора: Тиват 93 км (58 км уколико се користи превоз трајектом Лепетани-Каменари)

Морске луке: Хрватска: Дубровник 31 км, Плоче 123 км, Црна Гора: Бар 120 км.

Зашто инвестирати у Требиње

 • Стратешка позиција и приступ тржишту Европске уније (ЕУ) од 600 милиона становника
 • Повољни климатски и хидро услови за узгој медитеранских култура
 • Потенцијал за развој туризма
 • Потенцијали за производњу хидро и соларне енергије
 • Близина Јадранског мора – 30 км
 • Квалификована радна снага
 • Тржиште у развоју
 • Ниски оперативни трошкови
 • Стимулативна порезна политика
 • Либералан спољнотрговински режим са већином земаља

Привредна кретања

Спољнотрговинска размјена на крају  2022. године:

 • Укупан обим робне размјене: 488 милиона КМ
 • Покривеност увоза извозом: 159 %
 • Покривеност увоза извозом: на нивоу РС 75,7%, на нивоу БиХ 62,8 %
 • Најзначајнији извозни производи:  електрична енергија, кондиторски производи и алати за машинску индустрију.

Повољно пословно окружење

 • 890 регистрованих правних лица и предузетника
 • 1-3 дана потребно за регистрацију фирме
 • 15 дана потребно за издавање локацијских услова
 • До 30 дана потребно за издавање грађевинске дозволе
 • 5 дана потребно за затварање фирме
 • Град је цертификована локална заједница са повољним пословним окружењем (БФЦ СЕЕ)
 • Функционалан Привредни савјет како би се у сарадњи са пословном заједницом боље планирао развој града

К љ у ч н и   с е к т о р и

Пољопривреда

 • 12 компанија
 • Клима медитеранска, као и варијанта благе примпрско-континенталне
 • Веома дуга и топла љета, блага, кратка и кишовита зима
 • Просјечно годишње 270 сунчаних дана
 • Преко 2000 љековитих биљних врста, са око 300 врста интересантних за фармакологију.

Туризам

 • 3.000 број лежајева
 • У 2022.години повећањe ноћења туриста за 90,17 % у односу на 2021. годину.
 • Близина Јадранског мора као познате рецептивне регије
 • Здрава храна и традиционална херцеговачка кухиња
 • Разноврсно културно – историјски наслијеђе (археолошки споменици прошлости, етнологија)
 • Конкурентне цијене

Енергетика

 • 21 компанија са преко 1.475 запослених
 • ХЕ Дабар, електрана у почетној фази изградње. Планирано је да се „ХЕ Дабар“ гради као прва хидроелектрана Горњих хоризоната.

Људски ресурси

Укупна радна снага: 10.817
Доступна радна снага која активно тражи посао: 2.053
Просјечна нето плата: 1.081 КМ

(2022.год.)

Пословна зона “Волујац”

Површина: 85 ха, Власништво земље: град 11%, РС 41%, приватни субјекти 48%
Врста: Greenfield
Намјена зоне: индустријска (забрана изградње фабрика и постројења која спадају у велике загађиваче)
Број предузећа у зони: 6
Начин продаје аукција: аукција
Снабдијевање електричном енергијом: да
Јачина напона: 35 КW
Доступност плина: не
Вода: доступна идустријска вода

Удаљеност зоне од:
Магистралног пута Требиње – Дубровник 1 км
Магистралног пута Требиње – Херцег Нови 2 км
Центра града Требиња је око 7 км
Жељезнице 70 км
Морске луке 30 км
Ваздушне луке 45 км

Инвестирајте у Требиње

10 разлога да инвестирате у Требиње

 • Близина Европске уније, и тржишта од цца. 600 милиона потрошача
 • Подручје погодно за производњу меда, вина, узгајање дувана и ароматичних биљака
 • Потенцијал за развој пољопривреде – 90% обрадиве површине
 • Потенцијал за развој туризма, богато културно историјско наслијеђе
 • Квалификована радна снага прилагодљива потребама тржишта
 • Хидро потенцијал
 • Близина Јадранског мора – 30 км
 • Ефикасна локална управа
 • Стимулативна пореска политика и доприноси на нивоу БиХ
 • Ниски оперативни трошкови

Анализа локалног тржишта рада - средњорочна прогноза кретања по занимањима

Значајни пословни субјекти