Zamjenik gradonačelnika

Dražen BOŠKOVIĆ

Rođen je 29. januara 1984. godine u Trebinju. Srednju ekonomsku školu završio je u Trebinju, a 2010. godine je diplomirao na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta Banja Luka. U peridu od 2012. do 2016. godine bio je zaposlen kao savjetnik za fizička i pravna lica u Balkan Investment banci a.d. Banja Luka, potom kao savjetnik za fizička lica u „Hypo Alpe Adria“ banci, a od 2017. do 2021. godine bio je direktor Razvojne agencije Grada Trebinja.

U sferi neformalnog obrazovanja, uspješno je završio niz sertifikovanih obuka i treninga iz oblasti preduzetništva i upravljanja projektnim ciklusima. Sertifikovani je mentor za pružanje mentoring usluga za mala i srednja preduzeća.

Učestvovao je u izradi i realizaciji velikog broja projekata finansiranih iz različitih izvora (program IPA CBC BiH – MNE; program ADRION; UNDP, Vlada Švajcarske, Savjet Evrope, EIDHR, DRC, Helvetas Moja Budućnost itd.) Aktivno se služi engleskim jezikom. Oženjen, otac dvoje djece.

Nadležnosti zamjenika gradonačelnika

Zamjenik gradonačelnika mijenja gradonačelnika u poslovima koje mu on povjeri, a u slučaju spriječenosti i odsustva gradonačelnika, zamjenjuje ga u svim poslovima.

Zamjenika gradonačelnika bira Skupština grada, na prijedlog gradonačelnika, na način i po postupku propisanim Poslovnikom Skupštine grada.


Pitajte zamjenika gradonačelnika