Potpredsjednik Skupštine grada

Nadležnosti potpredsjednika Skupštine grada

  • pomaže u radu predsjedniku Skupštine i po ovlaštenju obavlja poslove iz djelokruga rada predjsednika
  • zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.