Troškovi poslovanja

Odluka o visini boravišne takse

Komunalne takse

Komunalne naknade

Cjenovnik usluga javnih preduzeća

Naknada za uređenje GGZ

Tabelarni prikaz troškova poslovanja

Finansijski izvjestaji poslovanja komunalnih preduzeća

Značajni poslovni subjekti

„Kad bi mladost imala filozofiju starca,
ne bi bilo na svetu ni jednog sunčanog dana.“

Jovan Dučić