Трошкови пословања

Одлука о висини боравишне таксе

Комуналне таксе

Комуналне накнаде

Цјеновник услуга јавних предузећа

Накнада за уређење ГГЗ

Табеларни приказ трошкова пословања

Финансијски извјестаји пословања комуналних предузећа

Значајни пословни субјекти

„Кад би младост имала филозофију старца,
не би било на свету ни једног сунчаног дана.“

Јован Дучић