Јавни позиви/конкурси

Одлуку о расподјели средстава Буџета Града Требиња намијењених за пројекте удружења грађана/фондација из области друштвене бриге о старима за 2024. годину

Одлука о расподјели средстава Буџета Града Требиња намијењених за пројекте удружења грађана/фондација из области здравствено – инвалидске заштите за 2024. годину

Јавни конкурс за прикупљање писмених понуда за реализацију инвестиционог пројекта од посебног значаја за локални економски развој (20.5.2024)

Јавни позив привредним друштвима, предузетницима и удружењима за кориштење финансијских средстава (субвенција) ради обезбјеђења услова за обављање приправничког стажа особама са високом стручном спремом (16.4.2024)

Резултати Јавног позива за додјелу новчане накнаде незапосленим демобилисаним борцима (11.4.2024)

Јавни позив за бесплатну припремну наставу за све матуранте и свршене средњошколце на подручју града Требиња (9.4.2024)

нсијских средстава које обезбјеђује Град Требиње (субвенција) ради обезбјеђења услова за обављање волонтерског рада особама са вишом и високом стручном спремом (21.3.2024)

Јавни позив за расподјелу средстава намијењених за пројекте удружења грађана/фондација из области друштвене бриге о националним мањинама и повратницима у 2024. (7.3.2024)

Јавни позив за избор дјела из области издаваштва у 2024. (7.3.2024)

Јавни позив за расподјелу средстава намијењених за пројекте удружења грађана/фондација из области науке и културе у 2024. (6.3.2023)

Јавни позив за исказивање интереса за коришћење радног простора у објекту будућег Иновационо-предузетничког центра (5.3.2024)

Јавни позив за расподјелу средстава намијењених за пројекте удружења грађана/фондација из области друштвене бриге о младима у 2024. (5.3.2024)

Јавни позив за расподјелу средстава намијењених за пројекте удружења грађана/фондација из области друштвене бриге о старима у 2024. (4.3.2024)

Јавни позив за расподјелу средстава намијењених за пројекте удружења грађана/фондација из области здравствено-инвалидске заштите у 2024. (4.3.2024)

Конкурс за додјелу стипендија за успјешне студенте 2024. (8.82024)

Конкурс за додјелу стипендија у 2024. (8.2.2024)

Јавни позив локалним привредницима за учешће у процесу запошљавања кроз доквалификацију и преквалификацију у властитим капацитетима (2.2.2024)

Јавни позив за самозапошљавање корисника (2.2.2024)

Јавни позив за запошљавање корисника у локалним привредним субјектима (2.2.2024)

Јавни позив послодавцима за кориштење финансијских средстава за обављање приправничког стажа особама са ВСС (24.1.2024)

Јавни конкурс за додјелу субвенција за превоз путника у градском и приградском превозу у 2024. (20.12.2023)

Јавни позив за додјелу новчане накнаде незапосленим демобилисаним борцима ВРС прве, друге и треће категорије (12.12.2023)

Јавни позив за додјелу новчане накнаде супругама умрлих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата (8.12.2023)

Резултати јавног позива незапосленим лицима за самозапошљавање који се финансирају и суфинансирају средствима Града Требиња у 2023. и USAID/INSPIRE (6.12.2023)

Обавјештење о продужењу јавног позива (30.11.2023)

Јавни конкурс (28.11.2023)

Јавни позив о продаји основних средстава путем лицитације (13.11.2023)

Јавни позив незапосленим лицима за коришћење средстава за самозапошљавање из Фонда за развој бизниса маргинализованих група жена и припадника других маргинализованих група који се финансирају и суфинансирају средствима буџета Града Требиња у 2023. и USAID/INSPIRE (6.11.2023)

Јавни позив за подношење приједлога за додјелу јавног признања Града Требиња – Светосавске награде (6.11.2023)

Јавни позив за расподјелу средстава буџета Града Требиња намијењених за финансирање програма спортских организација у 2024. (24.10.2023)

Јавни позив за расподјелу новчаних средстава за помоћ дјеци из подручних одјељења основних школа и дјеци која живе у руралним подручјима, а немају подручно одјељење основне школе у мјесту пребивалишта (28.9.2023)

Jавни позив за додјелу новчаних средстава за помоћ ученицима основних и средњих школа без једног или оба родитеља (28.9.2023)

Јавни позив за исказивање интереса свршених студената за обављање приправничког/волонтерског стажа код послодаваца у реалном и јавном сектору (25.9.2023)

Јавни позив за самосталне предузетнике који обављају дјелатност такси превоза на подручју града Требиња (25.9.2023)

Јавни позив за подношење приједлога за додјелу јавних признања Града Требиња (31.7.2023)

Одлука о расподјели средстава намијењених за пројекте из области здравствено-инвалидске заштите за 2023.

Јавни позив за власнике непокретности чије се непокретности налазе у обухвату израде Регулационог плана "Ново Требиње" (21.6.2023)

Јавни позив за власнике непокретности чије се непокретности налазе у обухвату измјене дијелова измјене и допуне Регулационог плана "Засад поље" (21.6.2023)

Јавни позив за додјелу вишедневног путовања студентима са постигнутим изузетним успјехом у току студирања (16.6.2023)

Јавни позив за суфинансирање пројекта у једној партнерској мјесној заједници (МЗ): Пројекат јачање улоге МЗ у БиХ – фаза два (22.5.2023)

Други Јавни позив за расподјелу средстава Буџета Града Требиња намијењених за финансирање програма спортских организација у 2023. (28.4.2023)

Јавни позив о продаји основних средстава путем лицитације - поновљени (28.4.2023)

Јавни позив за бесплатну припремну наставу за матуранте и свршене средњошколце са подручја Требиња (5.4.2023)

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтјева ради упућивања 750 ратних војних инвалида и чланова породица погинулих бораца Oдбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске у бањско-климатске здравствене установе (21.3.2023)

Јавни позив за ажурирање социјалне карте (21.3.2023)

Јавни позив за додјелу средстава удружењима грађана/фондацијама за пројекте из области друштвене бриге о националним мањинама и повратницима за 2023. годину (20.3.2023.)

Јавни позив за додјелу средстава удружењима грађана/фондацијама за пројекте из области културе и науке за 2023. годину (20.3.2023.)

Јавни конкурс за избор дјела из области издаваштва за 2023. (10.3.2023)

Jавни позив за друштвену бригу о младима за 2023. годину (10.3.2023)

Јавни позив за пројекте удружења грађана/ фондација из области здравствено-инвалидске заштите у 2023. (6.3.2023)

Јавни позив за пројекте удружења грађана/ фондација из области друштвене бриге о старимa у 2023. (6.3.2023)

Јавни позив послодавцима из јавног сектора за коришћење финансијских средстава за волонтерски рад особа са вишом и високом стручном спремом (22.2.2023)

Јавни позив за власнике непокретности чије се непокретности налазе у обухвату измјене дијела Регулационог плана "Абазовина-Блаце" (9.2.2023)

Јавни позив за власнике непокретности чије се непокретности налазе у обухвату измјене дијела Зонинг плана "Град сунца" (9.2.2023)

Јавни позив за власнике непокретности чије се непокретности налазе у обухвату Урбанистичког плана „Требиње“ (17.1.2023)

Јавни позив за власнике непокретности чије се непокретности налазе у обухвату измјене дијела РП „Градина“ (17.1.2023)

Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста у статусу службеника у Градској управи Града Требиња (3.1.2023)