Јавни позиви/конкурси

Јавни позив за власнике непокретности чије се непокретности налазе у обухвату Урбанистичког плана „Требиње“ (17.1.2023)

Јавни позив за власнике непокретности чије се непокретности налазе у обухвату измјене дијела РП „Градина“ (17.1.2023)

Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста у статусу службеника у Градској управи Града Требиња (3.1.2023)

Јавни конкурс за додјелу стипендија за категорију успјешних студената (29.12.2022)

Јавни конкурс за додјелу стипендија Града за 2023. (28.12.2022)

Јавни конкурс за додјелу субвенција за превоз путника у градском и приградском превозу на подручју Требиња у 2023. (28.12.2022)

Јавни позив за подношење приједлога за додјелу јавног признања Града Требиња – Светосавска награда (22.11.2022)

Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста у статусу службеника у Градској управи Града Требиња (11.10.2022)

Jавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста у Градској управи Града Требиња (4.10.2022)

Јавни позив за додјелу новчаних средстава за помоћ ученицима основних и средњих школа без једног или оба родитеља (26.9.2022)

Jавни позив за расподјелу новчаних средстава за помоћ дјеци из подручних одјељења основних школа и дјеци која живе у руралним подручјима а немају подручно одјељење основне школе у мјесту пребивалишта (26.9.2022)

Јавни позив за исказивање интереса младих брачних парова/младих лица/вишечланих породица/осталих категорија становништва за рјешавање стамбеног питања у види куповине стана/грађевинске парцеле на подручју града Требиња по повољнијим условима (16.9.2022)

Јавни позив за додјелу новчане накнаде супругама умрлих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата (12.9.2022)

Јавни позив за додјелу бесповратних новчаних средстава за санацију, реконструкцију и доградњу економских објеката на руралном подрчју (7.9.2022)

Јавни позив за суфинансирање уређења фасада колективних стамбених и стамбено-пословних објеката за 2022. годину (26.8.2022)

Јавни позив незапoсленим лицима за коришћење средстава за самозапошљавање у 2022. (17.8.2022)

Јавни позив за расподјелу средстава Буџета Града Требиња намијењених за финансирање програма спортских организација у 2023. (12.8.2022)

Јавни позив за подношење приједлога за додјелу јавних признања Града Требиња (26.7.2022.)

Јавни позив за додјелу помоћи повратницима на подручју Општине Равно (20.7.2022)

Јавни позив за додјелу вишедневног путовања студентима са постигнутим изузетним успјехом у току студирања (30.6.2022.)

Јавни позив организацијама цивилног друштва/невладиним организацијама за реализацију пројеката са циљем афирмације рада друштвених центара (21.6.2022.)

Јавни позив за кориштење средстава за самозапошљавање дјеце погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата (8. 6. 2022.)

Јавни позив послодавцима из јавног сектора за коришћење финансијских средстава за волонтерски рад особа са вишом и високом стручном спремом (31. 5. 2022.)

Јавни позив за додјелу новчане накнаде незапосленим демобилисаним борцим Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске прве, друге и треће категорије (5.5.2022.)

Јавни позив за бесплатну припремну наставу за све матуранте и свршене средњошколце (6.4.2022.)

Јавни позив за пројекте удружења грађана/ фондација из области друштвене бриге о старима, националних мањина и повратника у 2022. (4.4.2022)

Јавни позив за пројекте удружења грађана/ фондација из области здравствено-инвалидске заштите у 2022. (4.4.2022)

Јавни позив за пројекте удружења грађана/ фондација из области културе, науке и друштвене бриге о младима у 2022. (4.4.2022)

Јавни позив за подношење захтјева ради упућивања РВИ и чланова породица погинулих бораца у бањско-климатске здравствене установе (28.3.2022.)

Јавни позив за избор и додјелу признања успјешним привредним субјектима у привреди града Требиња за 2021. годину (24.3.2022.)

Јавни конкурс за литерарне и ликовне радове у тематском оквиру "Војска Републике Српске" (18.3.2022.)

Јавни конкурс за избор дјела из области издаваштва за 2022. (18.3.2022.)

Јавни позив за бесплатно коришћење затвореног базена у склопу ЈУ "Базени" Требиње (17.3.2022.)

Прелиминарна ранг листа кандидата пријављених на Јавни позив у пројекту "Јачање газдинстава кроз изградњу тржишне инфраструктуре" (1.3.2022.)

Јавни позив за подношење приједлога пројеката мјесних заједница (15.2.2022.)

Јавни позив за расподјелу средстава Буџета Града Требиња намијењених за финансирање програма спортских организација у 2022. години (24.1.2022)

Конкурс за додјелу стипендија (12.1.2022.)