Резултати анкета

Резултати анкете о знању и навикама становништва града Требиња у вези са заштититом животне средине

Резултати мјерења задовољства грађана јавним услугама 2022 (латиница)

Анализа локалног тржишта рада - средњорочна прогноза кретања по занимањима