Резултати анкета

Извјештај о резултатима мјерења задовољства грађана јавним услугама 2023.

Извјештај о резултатима мјерења задовољства грађана јавним услугама

Резултати мјерења задовољства грађана јавним услугама - децембар 2022 (латиница)

Резултати анкете о знању и навикама становништва града Требиња у вези са заштититом животне средине

Резултати мјерења задовољства грађана јавним услугама - фебруар 2022 (латиница)

Анализа локалног тржишта рада - средњорочна прогноза кретања по занимањима