Privredni savjet

Cilj Privrednog savjeta je da iskoristi stručnost i sinergiju zainteresovanih aktera kako bi se osmislila i provela strategija za LER.Imajući to na umu, Privredni savjet tipično uključuje predstavnike javnog i privatnog sektora, akademske zajednice, nevladinih organizacija, međunarodne donatorske zajednice, te prosječnih građana koji imaju interes i/ili ulogu u ekonomskom razvoju. U većini slučajeva, Privredni savjet se uspostavlja pod pokroviteljstvom gradonačelnika.

Svrha Privrednog savjeta je da:

– prikuplja informacije i podatke radi određivanja referentne tačke unutar postojećih ekonomskih sektora, trendova, te učinka radi istraživanja novih mogućnosti,

– prikuplja ulazne informacije od građana i aktera u sferi LER-a,

– koristi te ulazne informacije za razvoj strateškog plana i upravljačke strukture za LER koja će biti vizionarska, ali istovremeno utemeljena u stvarnosti,

– uspostavlja/osnažuje profesionalnu jedinicu za ekonomski razvoj i profesionalno osoblje s ciljem omogućavanja provedbe strategije, i

– nastavlja da dorađuje strategiju.

Sposobnost Privrednog savjeta da kreira vizionarsku, istovremeno i praktičnu strategijuza LER, u velikoj mjeri zavisi od njegovog sastava i upravljčke strukture.Najčešće, pomoć pri osmišljavanju i stvaranju Privrednog savjeta pruža stručnjak za LER (obično je to osoba koja radi u opštini na tim poslovima) ili organizacija koja radi za potrebe opštine na tim poslovima (lokalna razvojna agencija), a nakon toga ta ista osoba pomaže pri razvoju odgovarajuće upravljačke strukture za Privredni savjet.

Značajni poslovni subjekti