Приступ информацијама

Приступ информацијама у посједу Града Требиња омогућен је у складу са Законом о слободи приступа информацијама Републике Српске (Службени гласник број 20/1) којим се дефинише начин приступа информацијама у посједу јавних органа за сва физичка и правна лица.

Процес остваривања права на приступ информацијама у Градској управи Требиње започиње подношењем писменог захтјева, односно попуњавањем формулара за приступ информацијама који се подноси службенику у Центру за услуге грађанима у Градској управи Требиње.

Формулар треба бити уредно попуњен, односно треба садржати име, презиме, адресу, број телефона подосиоца захтјева, податке о информацији која се тражи, као и начин на који се жели приступити информацији.

Формулар захтјева се налази на инфопулту Центра за услуге грађанима (шифра обрасца 11.07) и на интернет презентацији Града Требиња, у е-Регистру.

Уредно попуњен захтјев предаје се службенику у Центру за услуге грађанима града Требиња.

Захтјев се шаље на обраду надлежном у Градској управи, у чијем је посједу тажена информација, који даље рјешава по предмету у складу са Законом.