Привредни савјет

Циљ Привредног савјета је да искористи стручност и синергију заинтересованих актера како би се осмислила и провела стратегија за ЛЕР.Имајући то на уму, Привредни савјет типично укључује представнике јавног и приватног сектора, академске заједнице, невладиних организација, међународне донаторске заједнице, те просјечних грађана који имају интерес и/или улогу у економском развоју. У већини случајева, Привредни савјет се успоставља под покровитељством градоначелника.

Сврха Привредног савјета углавном је да:

– прикупља информације и податке ради одређивања референтне тачке унутар постојећих економских сектора, трендова, те учинка ради истраживања нових могућности,

– прикупља улазне информације од грађана и актера у сфери ЛЕР-а,

– користи те улазне информације за развој стратешког плана и управљачке структуре за ЛЕР која ће бити визионарска, али истовремено утемељена у стварности,

– успоставља/оснажује професионалну јединицу за економски развој и професионално особље с циљем омогућавања проведбе стратегије, и

– наставља да дорађује стратегију.

Способност Привредног савјета да креира визионарску, истовремено и практичну стратегијуза ЛЕР, у великој мјери зависи од његовог састава и управљчке структуре.Најчешће, помоћ при осмишљавању и стварању Привредног савјета пружа стручњак за ЛЕР (обично је то особа која ради у општини на тим пословима) или организација која ради за потребе општине на тим пословима (локална развојна агенција), а након тога та иста особа помаже при развоју одговарајуће управљачке структуре за Привредни савјет.

Контакт подаци чланова Привредног савјета (02.09.2021.)

Рјешење о именовању чланова Привредног савјета Града Требиња (02.09.2021.)

Рјешење о именовању чланова Привредног савјета Града Требиња (30.11.2018.)

  • 2021

Записник са сједнице Привредног савјета (02.07.2021.)

Записник са сједнице Привредног савјета (01.02.2021.)

Записник са сједнице Привредног савјета (12.01.2021.)

  • 2020

Записник са сједнице Привредног савјета (26.08.2020.)

Записник са сједнице Привредног савјета (11.06.2020.)

 

  • 2019

Записник Привредног савјета 4

Записник Привредног савјета 3

Записник Привредног савјета 2

Записник Привредног савјета 1

  • 2018

Записник ЛЕВ 7

Записник ЛЕВ 8

Записник ЛЕВ 9

Записник Привредног савјета 10

Записник Привредног савјета 11

  • 2017

ЛЕВ – Списак чланова

Листа контаката ЛЕВ вијеће

Рјешење о именовању чланова Економског вијећа Града Требиња

Записник ЛЕВ 1

Записник ЛЕВ 2

Рјешење о измјени и допуни 2

Записник ЛЕВ 3

Записник ЛЕВ 4

Записник ЛЕВ 5

Записник ЛЕВ 6

Значајни пословни субјекти

„Кад би младост имала филозофију старца,
не би било на свету ни једног сунчаног дана.“

Јован Дучић