Poslovi Gradske uprave

Poslovi Gradske uprave obuhvataju poslove iz samostalne nadležnosti i poslove prenesene posebnim Zakonom. Poslovi iz samostalne nadležnosti Grada obuhvataju poslove iz oblasti normativne djelatnosti, poslove upravljanja Gradom i poslove na planu pružanja usluga.

Grad ima pravo da se bavi i svim drugim pitanjima od lokalnog interesa, koja nisu isključena iz njegove nadležnosti, niti su dodijeljena nekom drugom nivou vlasti.

Poslovi Gradske uprave uređeni su Statutom Grada Trebinja.