Стратешки документи

На овој страници можете да пронађете стратешка документа која је до сада донио Град Требиње и која су важећа у текућој години.

Стратегија развоја социјалне заштите у Граду Требињу 2018 - 2023. године

Стратегија развоја града Требиња 2018-2027.

Стратегија развоја туризма града Требиња 2020-2030.

Просторни план града Требиња

Одрживи енергетски акциони план града Требиња

Локални еколошки акциони план града Требиња 2018-2027.

Средњорочни план капиталних инвестиција 2021-2025.