Odjeljenje za komunalno-inspekcijske poslove

Odjeljenje za komunalno-inspekcijske poslove jedno je od deset odjeljenja Gradske uprave koje čine dva odsjeka i to: Odsjek za inspekcijske poslove i Odsjek komunalne policije.

U okviru Odjeljenja za komunalno-inspekcijske poslove obavljaju se sljedeći poslovi:

 • vrši registraciju zajednice etažnih vlasnika, uključujući i konsultacije i pomoć pri izradi osnivačkih akata zajednice,
 • propisuje pravila održavanja reda u zgradama,
 • određuje visinu zakupnine za korišćenje stanova kojima upravlja, te visinu zakupnine za državne stanove na svom području pod uslovima propisanim zakonom kojim je uređeno njihovo korišćenje,
 • obezbjeđuje postupak iseljenja bespravno useljenih lica u državne stanove i zajedničke prostorije u zgradama i obavlja druge zakonom utvrđene poslove u oblasti stanovanja,
 • obezbjeđuje održavanje ulica i trgova, lokalnih puteva, seoskih, poljskih i drugih nekategorisanih puteva, uređuje i obezbjeđuje upravljanje tim putevima i ulicama,
 • obezbjeđuje sprovođenje preventivnih i drugih mjera i aktivnosti u oblasti bezbjednosti saobraćaja,
 • obezbjeđuje obavljanje komunalnih djelatnosti, održavanje komunalnih objekata i komunalne infrastrukture,
 • obezbjeđuje nadzor nad obavljanjem komunalnih djelatnosti,
 • određuje uslove održavanja grobalja, uslove i načine sahranjivanja, kao i načine organizovanja tih poslova,
 • izrađuje programe, izvještaje, informacije o zajedničkoj komunalnoj potrošnji,
 • izrađuje rješenja o komunalnoj naknadi,
 • poslovi u vezi zauzimanja javnih površina,
 • poslovi higijeničarske službe,
 • poslovi zaštite životne sredine (izdaje ekološke dozvole, obilježava ekološke datume, predlaže planske dokumente iz oblasti zaštite životne sredine, obezbjeđuje očuvanje prirodnih vrijednosti na svom području i predlaže akt o proglašenju zaštićenog područja…)

U okviru Odjeljenja formirana su dva odsjeka

Odsjek za inspekcijske poslove čini devet inspekcija, i to:

 • Inspekcija za hranu;
 • Tržišna inspekcija;
 • Poljoprivredna inspekcija;
 • Veterinarska inspekcija;
 • Saobraćajna inspekcija;
 • Urbanističko-građevinska inspekcija;
 • Ekološka inspekcija;
 • Zdravstvena inspekcija;
 • Inspekcija rada.

Nadležnosti

U Odsjeku za inspekcijske poslove obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora iz oblasti prometa roba i usluga, poljoprivrede, zaštite bilja i slatkovodnog ribarstva, zdravstvene zaštite životinja i veterinarske djelatnosti, saobraćaja, prostornog uređenja i građenja, zaštite životne sredine, zdravstvene zaštite ljudi, sanitarne zaštite i radnih odnosa.

U ovom Odsjeku se obavljaju i sljedeći poslovi:

 • vođenje upravnog postupka;
 • donošenje rješenja i zaključaka;
 • izdavanje prekršajnih naloga;
 • podnošenje krivičnih prijava i zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka;
 • priprema i obrada materijala za Skupštinu Grada i gradonačelnika.

Nadležnosti

U Odsjeku komunalne policije obavljaju se poslovi komunalno-inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona, drugih propisa iz oblasti komunalnih i drugih djelatnosti, utvrđenih Zakonom o komunalnoj policiji. U nadležnosti Odsjeka su i:

 • provođenje upravnog postupka, izrada rješenja i preduzimanje propisanih mjera, u skladu sa Zakonom i drugim opštim aktima;
 • izrada izvještaja i informacija za potrebe gradonačelnika i Skupštine Grada;
 • administrativno-tehnički poslovi i dr.

Pored redovnog radnog vremena Odsjek komunalne policije organizuje rad u dvije smjene, kao i rad subotom.

Načelnik: Spasoje Radović


Vuka Karadžića 3, Trebinje


☎   +387 59 273 361


✉   spasoje.radovic@trebinje.rs.ba