Odjeljenje za kapitalne investicije

Odjeljenje za kapitalne investicije je jedno od deset odjeljenja Gradske uprave.

Nadležnosti Odjeljenje za kapitalne investicije:

 • Obezbjeđuje saradnju Odjeljenja sa drugim organima uprave, preduzećima, organizacijama i Stručnom službom Skupštine i gradonačelnikom.
 • Aktivno učestvuje u kreiranju godišnjih budžeta i planova javnih nabavki, i prati njihovu realizaciju.
 • Odlučuje o korištenju sredstava Odjeljenja u skladu sa zakonom i drugim propisima.
 • Donosi plan i program rada Odjeljenja, godišnje izvještaje i prati njihovu realizaciju.
 • Učestvuje u izradi (kratkoročnog/srednjoročnog/ dugoročnog) Plana kapitalnih investicija i ulaganja za plansku finasijsku godinu/planski period i prati dinamiku njegove realizacije.
 • Sarađuje sa republičkim i gradskim fondovima, a u cilju obezbjeđenja kontinuiranog rada iz oblasti izgradnje, rekonstrukcije komunalne infrastrukture, opremljenosti i uređenja građevinskog zemljišta.
 • Učestvuje u procesima izrade, implementacije, praćenja i ocjene učinka implementacije Strategija razvoja Grada.
 •  Dostavlja kvartalni izvještaj gradonačelniku, sa potpunim podacima o dinamici realizacije pokrenutih javnih nabavki, stepenu realizacije istih kao i izvještaj o obavljenom nadzoru od strane lica koje je imenovao gradonačelnik nad svim pravnim poslovima.
 • Koordiniše i prati realizaciju svih aktivnih projekata, njihovu dinamiku, izvore finansiranja, završno sa procedurama tehničkih pregleda, izdavanja upotrebne dozvole i uknjižbe izgrađenih/rekonstruisanih objekata (u saradnji sa ostalim nadležnim odjeljenjima).
 • Odlučuje o prigovorima, pritužbama i predstavkama stranaka u domenu nadležnosti.
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i ovlaštenjima gradonačelnika.

CENTAR ZA DOZVOLE IZ OBLASTI PREDUZETNIŠTVA I GRAĐENJA

Centar za dozvole iz oblasti preduzetništva i građenja nalazi se u ulici Vuka Karadžića 3 u Trebinju.

Viši stručni saradnik za dozvole i rad sa građanima: Savo Setenčić

Kontakt telefon: 059 273-460 i 273-473

Rad sa strankama od 9.00 do 13.00 časova

U Centru za dozvole iz oblasti preduzetništva i građenja moguće je:

 • preuzeti obrasce vezane za postupke u Odjeljenju za prostorno uređenje;
 • preuzeti vodič kroz postupke u Odjeljenju;
 • dobiti informacije i upute u pogledu dostavljanja neophodnih dokumenata;
 • preuzeti lokacijske uslove, građevinsku dozvolu, upotrebnu dozvolu;
 • izvršiti uvid u planske dokumente;
 • izvršiti uvid u Listu izabranih fizičkih i pravnih lica za vršenje poslova tehničkog pregleda;
 • dobiti informacije o zakonskoj regulativi vezanu za poslove iz oblasti građenja;
 • ostale informacije vezane za obim rada Odjeljenja.
 • Lokacijski uslovi (formular)
 • Uvjerenje da lokacijski uslovi nisu promjenjeni (formular)
 • Obavještenje o mogućnosti gradnje (formular)
 • Građevinska dozvola (formular)
 • Upotrebna dozvola (formular)
 • Uklanjanje objekata (formular)
 • Uvjerenje da je u toku postupak izdavanja građevinske dozvole, dozvole za legalizaciju i upotrebne dozvole (formular)
 • Iskolčavanje objekta (formular)
 • Kontrola iskopa temelja (formular)
 • Izvod iz prostorno planske dokumentacije (formular)
 • Uvjerenje o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija (formular)
 • Uvjerenje o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija (formular)
 • Prodaja nepokretnosti u svojini grada putem licitacije (formular)
 • Prodaja nepokretnosti u svojini grada neposrednom pogodbom (formular)
 • Zamjena nekretnina (formular)
 • Dodjela privremenih lokacija za zauzimanje javnih površina (formular)
 • Izrada i izmjena regulacionog plana (formular)
 • Lokacijski uslovi za zauzimanje javnih površina (formular)
 • Izmjena lokacijskih uslova (formular)
 • Izmjena građevinske dozvole (formular)
 • Potvrda o legalnosti objekata (formular)

Odjeljenje za prostorno uređenje nalazi se u ul. Vuka Karadžića br. 3, nekadašnja zgrada Okružnog javnog tužilaštva.

V.d. načelnika: Danilo Ilić


Vuka Karadžića 13, Trebinje


☎   +387 59 273 471


✉   prostornouredjenje.nacelnik@trebinje.rs.ba