Јавни конкурс за правна и физичка лица са лиценцом за ревизију или израду техничке документације или извођење радова, односно који су предмет техничког прегледа – да Одјељењу за просторно уређење доставе захтјеве за учешће у техничком прегледу објекта и одговорајуће лиценце.

ЈАВНИ КОНКУРС