26.07.2022.
Javna rasprava na prijedlog izmjene dijela Regulacionog plana „Sjeverni logor“

Javna rasprava na prijedlog izmjene dijela Regulacionog plana "Sjeverni logor"