26.07.2022.
Јавна расправа на приједлог измјене дијела Регулационог плана „Сјеверни логор“

Јавна расправа на приједлог измјене дијела Регулационог плана "Сјеверни логор"