U prostorijama Univerziteta u Istočnom Sarajevu juče je održan radni sastanak predstavnika Univerziteta sa gradonačelnicima i načelnicima gradova i opština koje gravitiraju ka Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, s ciljem razmatranja svih važnih pitanja za unapređenje rada Univerziteta.

Na sastanku su donijeti zaključci koji se odnose na unapređenje saradnje Univerziteta u Istočnom Sarajevu i lokalnih zajednica kada je u pitanju stipendiranje studenata, te korištenje usluga Univerziteta pri izradi strateških dokumenata, kao i korištenje ljudskih i laboratorijskih resursa, edukacija za treća lica i dr.

Takođe, bilo je riječi o zajedničkim aktivnostima kada je u pitanju promocija upisa studenata na Univerzitet u Istočnom Sarajevu.

U ime Grada Trebinja, sastanku je prisustvovao zamjenik gradonačelnika Dražen Bošković.