Sekretar Skupštine grada

Aleksandra Koprivica

Rođena 29. januara 1985. godine u Trebinju gdje je završila osnovnu i srednju školu. Zvanje dipllomiranog pravnika stekla u Beogradu 2012. godine. Nakon završetka fakulteta u periodu od 2014. do 2016. godine volontirala u Okružnom sudu u Trebinju. U periodu od 2016. do 2020. godine radila u Okružnom javnom Tužilaštvu u Trebinju na različitim projektima. Godinu dana radila u Notarskoj kancelariji u Trebinju.

Sekretar Skupštine grada Trebinja je od 2022. godine.

Nadležnosti sekretara Skupštine grada

  • organizuje rad Stručne službe Skupštine

  • pomaže predsjedniku Skupštine u pripremanju sjednica i organizovanju rada Skupštine i njenih radnih tijela

  • se stara o ostvarivanju prava i dužnosti odbornika i obezbjeđivanju uslova za rad klubova odbornika,

  • prima inicijative i prijedloge upućene Skupštini i daje ih na dalju obradu nadležnim organima i službama,

  • odgovoran je za pravno tehničku obradu akata usvojenih na sjednici Skupštine,

  • odgovoran je za blagovremeno objavljivanje propisa i drugih akata koje je donijela Skupština,

  • obezbjeđuje dostavljanje odborničkih pitanja nadležnim organima i službama i dostavljanje odgovora odbornicima,

  • učestvuje u pripremi Programa rada Skupštine priprema prijedloge odgovora na tužbe u sporovima koji se vode protiv akata Skupštine,

  • rukovodi stručnom službom Skupštine i vrši i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, Poslovnikom i drugim aktima Skupštine.