Restorani

Restoran „MG“
Adresa: Majke Jugovića br. 11
Tel.: 059/260-877

Restoran „VUKOJE 1982“
Adresa: Serafima Perovića bb, Vinogradi
Tel.: 065/178-888

Restoran „TARANA“
Adresa: Mira Popare 1, Vinogradi
Tel.: 059/285-400

Restoran „ALEKSINA MEĐA“
Adresa: Aleksina Međa
Mob.: 065/225-603

Restoran „PORTO BELLO“
Adresa: Stari grad
Tel.: 065/645-217

Restoran „STARA HERCEGOVINA“
Adresa: Tuli, Zubci
(5 km od Trebinja na putu za Herceg Novi )
Tel.: 065/669-707
E-mail: restoranstarahercegovina@yahoo.com

Restoran „BRANA GORICA“
Adresa: Melentija Perovića 72, Gorica
Mob.:  065/461-483

Konoba „STUDENAC“
Adresa: Milentija Perovića bb, Gorica
Tel.: 059/482-627, Mob.: 065/585-029

Konoba “HERCEGOVAČKA KUĆA”
Adresa: Mosko bb, Trebinje,
Tel.: 059/481-288

Restoran “BENDIŠ”
Adresa: Grab, Trebinje,
Mob.: 065/536-820; 065/363-586
E-mail: milanaspaic@yahoo.com

Restoran “OGNJIŠTE”
Adresa: Aleksina Međa, Trebinje,
Mob.: 065/605-851

Restoran “KOLO”
Adresa: Stari grad 66
Tel.: 059/271-700

Restoran “LUŠAC”
Adresa: Doktora Voja Danilovića 11, Tini
Mob.: 065/240-024

Restoran “RAS”
Adresa: Stari grad 161
Mob.: 065 881 877

Restoran “VINSKA GALERIJA VUKOJE”
Adresa: Mirna 28, Hrupjela
Tel.: 059/270-374

Restoran “BOHO”
Adresa: Cerska bb, Tini
Mob.: 066/696-260

Restoran “PIVNICA HUMSKO”
Adresa: Stari grad bb
Mob.: 065/333-216

Restoran “KUHINJICA”
Adresa: Jovana Dučića
Mob.: 066/931-348; 065/787-346