Služba za lokalni ekonomski razvoj, investicije i energetsku efikasnost

Služba za lokalni ekonomski razvoj, investicije i energetsku efikasnost – LER, zvanično je počela sa radom 04.07.2014. godine.

Služba je uspostavljena na osnovu potpisanog Memoranduma o razumijevanju kroz projekat unapređenja lokalnog razvoja (GOLD) koga zajednički finasiraju Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (Sida), kako bi pružio podršku partnerskim opštinama u ostvarivanju ekonomskog rasta i razvojnih ciljeva.

Nadležnosti službe:

 • Pruža tehničku pomoć na razvoju i jačanju kapaciteta jedinice lokalnog ekonomskog razvoja (LER) u okviru Grada

 • Pruža podršku formiranju i funkcionisanju Privrednog savjeta, u kojem će biti zastupljeni predstavnici javnog i privatnog sektora, kao i akademske zajednice i donatorskih agencija, s ciljem izrade sveobuhvatne LER strategije

 • Apliciranje prema domaćim i stranim donatorima (Ambsade, IPA – fondovi,Ministarstva, Razvojne agencije i drugi donatori)

 • Obavlja sve aktivnosti vezeane za energetsku efikasnost lokalne zajednice

 • Pruža stalnu tehničku podršku drugim odjeljenima unutar gradske uprave, u mjeri u kojoj su ta odjeljenja uključena u aktivnosti LER-a

 • Podržava stvaranje LER „alata“ kako bi se itakla vrijednost Grada za potencijalne prilike investiranja

 • Povezivanje Grada i interesne strane sa izvorima pomoći, programima mentorstva, program povezivanja (tvining – eng “twinning”) i drugim prilikama za razmjenu znanja i iskustva

 • Pruža pomoć u fomulisanju i izradi strategija i metoda za pristup finasiranju kapitalnih projekata putem javno-privatnog partnerstva i drugih modela

 • Razvijanje statističkih baza podataka i baza podataka o potencijalnim investitorima

 • Pruža pomoć u kreiranju, prevođenju i ditribuciji pratećih materijala za LER, kao što su vodiči, priručnici, moduli za obuku

 • Kordinacija posjeta potencijalnih investitora, LER događaja

 • Konkretna podrška LER aktivnostima koje se odnose na investicije

Elektronska pošta: ler@trebinje.rs.ba

INVESTIRAJTE U TREBINJE
RAZLOZI ZA INVESTIRANJE
Poljoprivreda
Poslovna zona Volujac
Energetska efikasnost i zaštita životne sredine
Troškovi poslovanja
Investicioni podsticaji i olakšice
Investicioni profil
Privredni savjet
Poslovni prostori
Nosioci privrednog razvoja

„Kad bi mladost imala filozofiju starca,
ne bi bilo na svetu ni jednog sunčanog dana.“

Jovan Dučić