Инвестирајте у Требиње

Основне информације

42°33′ и 42°57′ СГШ и 17°58′ и 18°35′ ИГД
Локација: Требиње је смјештено у југоисточном дијелу Босне и Херцеговине, Републике Српске. На тромеђи Босне и Херцеговине, Црне Горе и Хрватске.
Површина: 904 км2
Становништво: 31.433

Надморска висина: 275 м
Клима: Медитеранска – 260 сунчаних дана
Рељеф: Динарски крш
Просјечна температура: јули 26,5 °Ц, зими 8 °Ц
Временска зона: ЦЕТ (ГМТ + 1 сат)

Валута: БАМ
Курс (везан за €): 1 € = 1,95583 БАМ
ПДВ: 17%
Порез на добит: 10%

ТРАНСПОРТНА ПОВЕЗАНОСТ

Магистрални путеви: М20, М6
Међународни аеродроми: БиХ: Мостар 114 км, Сарајево 198 км, Подгорица 117 км. Хрватска: Чилипи 41 км, Црна Гора: Тиват 93 км
Морске луке: Хрватска: Дубровник 31 км, Плоче 130 км, Црна Гора: Бар 120 км.

ЗАШТО ИНВЕСТИРАТИ У ТРЕБИЊЕ

 • Стратешка позиција и приступ тржишту Европске уније (ЕУ) од 600 милиона становника
 • Повољни климатски и хидро услови за узгој медитеранских култура
 • Потенцијал за развој туризма
 • Потенцијали за производњу хидро и соларне енергије
 • Близина Јадранског мора – 30 км
 • Квалификована радна снага
 • Тржиште у развоју
 • Ниски оперативни трошкови
 • Стимулативна порезна политика
 • Либералан спољнотрговински режим са већином земаља

ПРИВРЕДНА КРЕТАЊА

Спољнотрговинска размјена на крају  2020. године:

 • Укупан обим робне размјене: 163 милиона КМ
 • Покривеност увоза извозом: 121,76 %
 • Покривеност увоза извозом: на нивоу РС 75,7%, на нивоу БиХ 62,3 %
 • Најзначајнији извозни производи: кондиторски производи, електрична енергија, алати за машинску индустрију.

ПОВОЉНО ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ

 • 800 регистрованих правних лица и предузетника
 • 1-3 дана потребно за регистрацију фирме
 • 15 дана потребно за издавање локацијских услова
 • До 30 дана потребно за издавање грађевинске дозволе
 • 5 дана потребно за затварање фирме
 • Град је цертификована локална заједница са повољним пословним окружењем (БФЦ СЕЕ) и носилац цертификата за квалитет ИСО 9001
 • Функционалан Привредни савјет како би се у сарадњи са пословном заједницом боље планирао развој града

К Љ У Ч Н И   С Е К Т О Р И

ПОЉОПРИВРЕДА

 • 14 компанија
 • Клима медитеранска, као и варијанта благе примпрско-континенталне
 • Веома дуга и топла љета, блага, кратка и кишовита зима
 • Просјечно годишње 260 сунчаних дана
 • Преко 2000 љековитих биљних врста, са око 300 врста интересантних за фармакологију.

ТУРИЗАМ

 • 2.247 број лежајева
 • 43% мањи брoја ноћења у 2020. години
 • Близина Јадранског мора као познате рецептивне регије
 • Здрава храна и традиционална херцеговачка кухиња
 • Разноврсно културно – историјски наслијеђе (археолошки споменици прошлости, етнологија)
 • Конкурентне цијене

ЕНЕРГЕТИКА

 • 9 компанија са преко 1.360 запослених
 • ХЕ Дабар, електрана у почетној фази изградње. Планирано је да се „ХЕ Дабар“ гради као прва хидроелектрана Горњих хоризоната.

ЉУДСКИ РЕСУРСИ

Укупна радна снага: 10.841
Доступна радна снага која активно тражи посао: 2.522
Просјечна нето плата: 1.015 КМ

ПОСЛОВНА ЗОНА „ВОЛУЈАЦ“

Површина: 85 ха, од чега 44,5 ха државно власништво
Врста: броwнфиелд
Намјена зоне: индустријска (забрана изградње фабрика и постројења која спадају у велике загађиваче)
Број предузећа у зони: 4
Начин продаје аукција: аукција
Снабдијевање електричном енергијом: да
Јачина напона: 35 КW
Доступност плина: не
Вода: доступна идустријска вода

Удаљеност зоне од:
Магистралног пута Требиње – Дубровник 1 км
Магистралног пута Требиње – Херцег Нови 2 км
Центра града Требиња је око 7 км
Жељезнице 70 км
Морске луке 30 км
Ваздушне луке 45 км

ИНВЕСТИРАЈТЕ У ТРЕБИЊЕ

Десет разлога да инвестирате у Требиње

 • Близина Европске уније, и тржишта од цца. 600 милиона потрошача
 • Подручје погодно за производњу меда, вина, узгајање дувана и ароматичних биљака
 • Потенцијал за развој пољопривреде – 90% обрадиве површине
 • Потенцијал за развој туризма, богато културно историјско наслијеђе
 • Квалификована радна снага прилагодљива потребама тржишта
 • Хидро потенцијал
 • Близина Јадранског мора – 30 км
 • Ефикасна локална управа
 • Стимулативна пореска политика и доприноси на нивоу БиХ
 • Ниски оперативни трошкови

Значајни пословни субјекти

„Кад би младост имала филозофију старца,
не би било на свету ни једног сунчаног дана.“

Јован Дучић