16.09.2022.
Potpisan Sporazum o saradnji na projektu „Digitalizacija poslovanja MSP i preduzetnika na lokalnom nivou“

Grad Trebinje, Razvojna agencija Grada Trebinja i kompanija Tedenet d.o.o., potpisali su 15.9.2022. godine Sporazum o saradnji na projektu „Digitalizacija poslovanja MSP i preduzetnika na lokalnom nivou“.

Cilj projekta je podrška malim i srednjim preduzećima i samostalnim preduzetnicima u procesu digitalizaicije, a isti će se realizovati u više lokalnih zajednica u Republici Srpskoj.

Tokom trajanja projekta digitalizacija i razvoj online poslovanje bice realizovani kroz:

  • Izradu web shop-a za MSP i preduzetnike u okviru Tedenet platforme
  • Besplatnu podršku web shop menadžera u opštinama i gradovima
  • Edukacije za menadžere firmi
  • Razvoj online kanala za promociju i prodaju
  • Razvoj kanala za online komunikaciju
  • Lokalno i međunarodno umrežavanje
  • Promotivne kampanje

Značajnu ulogu u projektu imaće angažman pripravnika zaposlenih u opštinskim/gradskim upravama koji će kroz set treninga i radionica steći neophodna znanja i vještina kako bi mogli da pruže podršku svim zainteresovanim MSP i preduzetnicima u svojim lokalnim zajednicama.