02.03.2023.
Održano predavanje u sklopu projekta euPOLIS

Grad Trebinje, u saradnji sa 27 partnerskih organizacija iz cijelog svijeta, realizuje   projekat euPOLIS koji  finansira  program Horizon 2020 . Ovim projektom se primjenjuju inovativne metode urbanog planiranja na bazi prirodnih rješenja u gradskim, prigradskim i seoskim sredinama kao i u prirodnom okruženju.

Grad Trebinje je  u ovom timu prepoznat kao jedan od pet gradova „sljedbenika” ( „followers”), čiji je  zadatak da preuzme i implementira euPOLIS rješenja.

U sklopu realizacije projektnih  aktivnosti euPOLIS projekta u skupštinskoj sali gradske uprave Trebinje održano je predavanje na temu “Integralno unapređenje životne sredine za potrebe inovativnog privrednog razvoja grada Trebinja – (Blue green solutions – rješenja inspirisana prirodom).

Predavanje je održao prof. dr Čedo Maksimović sa univerziteta Imperial College London.

Profesor Maksimović je upoznao učesnike predavanja sa inovativnim, zdravim, humanijim i jeftinijim tehnologijama a koje bi bile prilagođene lokalnim uslovima, posebno na onim lokacijama čije ekološke vrijednosti treba da se regenerišu i trajno sačuvaju .

Privrednici  i građani imali su priliku da se upoznaju sa značajem navedene teme, kao i da daju svoje ideje i sugestije  koje bi se mogle iskoristiti za izradu budućih projekata u ovoj oblasti.