30.06.2022.
Одлука о расподјели средстава за пројекте удружења грађана/фондација из области здравствено-инвалидске заштите за 2022. г.

Одлука о расподјели средстава Буџета Града Требиња намијењених за пројекте удружења грађана/фондација из области здравствено-инвалидске заштите за 2022. г.