03.08.2022.
Odluka o dodjeli višednevnog putovanja studentima sa postignutim izuzetnim uspjehom u toku studiranja

Odluka o dodjeli višednevnog putovanja studentima sa postignutim izuzetnim uspjehom u toku studiranja