Odjeljenje za prostorno uređenje

Odjeljenje za prostorno uređenje je jedno od deset odjeljenja Gradske uprave.

Nadležnosti Odjeljenje za prostorno uređenje:

– izvršava i obezbjeđuje izvršenje zakona i drugih propisa i opštih akata te propisa Skupštine Grada i gradonačelnika u oblasti prostornog planiranja i uređenja prostora,
– provodi aktivnosti na pripremi prostorno planske dokumentacije (izrada programskih smjernica, organi-zacija javnog uvida i javne rasprave, praćenje rada nosioca izrade prostorno – planske dokumentacije),
– priprema normativnih akata iz oblasti prostornog uređenja koje donosi Skupština Grada,
– vodi jedinstvenu evidenciju o prostorno planskoj dokumentaciji i o sprovođenju prostorno planske dokumentacije,
– prikuplja i obrađuje podatke i dokumentaciju iz oblasti prostornog uređenja u skladu sa Zakonom,
– izdaje lokacijske uslove – tehnički stručni dokument,
– izrađuje urbanističko – tehničke uslove odnosno stručna mišljenja u skladu sa zakonom,
– donosi rješenja o odobrenju za građenje,
– vrši poslove vezane za utvrđivanje elemenata potrebnih za utvrđivanje naknade za rentu i troškove uređenja građevinskog zemljišta,
– izdaje dozvole u postupku legalizacije objekata,
– donosi rješenja o odobrenju za upotrebu objekata,
– donosi rješenja o rušenju objekata,
– donosi akte koji se odnose na uklanjanje privremenih objekata,
– izdaje izvode iz prostorno planske dokumentacije,
– pruža informacije građanima i potencijalnim investitorima iz oblasti prostornog uređenja, saglasno ovlaštenju nadležnog organa,
– izrađuje program rada i izvještaje o radu Odjeljenja,
– obavlja i druge poslove iz oblasti koje su propisane zakonom, opštim aktima, a koji se odnose na ovo.

CENTAR ZA DOZVOLE IZ OBLASTI PREDUZETNIŠTVA I GRAĐENJA

Centar za dozvole iz oblasti preduzetništva i građenja nalazi se u ulici Vuka Karadžića 3 u Trebinju.

Viši stručni saradnik za dozvole i rad sa građanima: Savo Setenčić

Kontakt telefon: 059 273-460 i 273-473

Rad sa strankama od 9.00 do 13.00 časova

Načelnik: Nataša Tučić


Vuka Karadžića 13, Trebinje


☎   +387 59 273 471