Одјељење за просторно уређење објављује четири (4) јавна позива и то:

Јавни позив за власнике непокретности које се налазе у обухвату регулационог плана „Придворци-Нова Болница“

Јавни позив за власнике непокретности које се налазе у обухвату регулационог плана „Брегови“ (југ)

Јавни позив за власнике непокретности које се налазе у обухвату плана парцелације „Алексина Међа“

Јавни позив за власнике непокретности које се налазе у обухвату зонинг плана „Град сунца“

Јавни позиви су отворени у наредних 15 дана од дана објављивања (24.11.2021.)