Odjeljenje za kulturu

Odjeljenje za kulturu je jedno od deset odjeljenja Gradske uprave.

Nadležnosti odjeljenja za kulturu

 • izvršava i obezbjeđuje izvršenje zakona, podzakonskih akata i opštih akata, te propisa Skupštine Grada i gradonačelnika, koji se odnose na oblast djelokruga rada Odjeljenja,
 • obavlja upravne i druge stručne poslove iz oblasti obrazovanja i vaspitanja i kulture.
 • donosi i prati sprovođenje razvojnih i strateških  planova u oblasti djelokruga  rada odjeljenja ili predlaže i sprovodi planove i programe koje je usvojila Skupština Grada, a koji se odnose na strategiju svake od navedenih oblasti u gradu, 
 • izrada akata iz oblasti kulture i obrazovanja, izrada dugoročnih i kratkoročnih planova, strategije i programa razvoja u oblasti kulture i obrazovanja, kao i obezbjeđenje sredstava za njihovu realizaciju, utvrđivanje kriterijuma za raspodjelu sredstava i praćenje namjenskog utroška tih sredstava,
 • poslovi u vezi sa ostvarivanjem osnivačkih i vlasničkih prava Grada i upravnim nadzorom u javnim ustanovama iz oblasti kulture i obrazovanja i izrada informacija i analiza o poslovanju ustanova i ogranizacija,
 • obavlja upravne i druge stručne poslove vezane za vjerska pitanja, nacionalne manjine, nacionalne spomenike i spomen obilježja, 
 • sistemsko praćenje stanja, problema, potreba i stavova mladih u Gradu i u skladu sa tim izradu smjernica za rad Odjeljenja,
 • poslovi zaštite kulturnih dobara,
 • poslovi u vezi sa obezbjeđivanjem i funkcionisanjem objekata kulture i obrazovanja,
 • poslovi u vezi sa organizovanjem manifestacija i obilježavanje jubileja u oblasti kulture,
 • predlaže mjere za unapređenje stanja u navedenim oblastima, 
 • priprema i obrađuje materijale za gradonačelnika i Skupštinu Grada,
 • obavljanje stručnih i upravno-pravnih poslova u prvostepenom postupku donošenja rješenja o studentskim stipendijama,
 • izrađuje program rada i izvještaje o radu Odjeljenja,
 • sarađuje sa nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama, te naučnim i drugim stručnim organizacijama i institucijama, u okviru ovlaštenja,
 • obavlja i druge poslove iz oblasti koje su propisane zakonom, opštim aktima, a koji se odnose na ovo Odjeljenje, kao i poslove po nalogu gradonačelnika.

Načelnik: Slađana Skočajić


Vuka Karadžića 2, Trebinje


☎   +387 59 273 477


✉   sladjana.skocajic@trebinje.rs.ba