16.03.2023.
Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za izgradnju objekta za proizvodnju vodorastvornih boja na lokaciji Volujac

Obavještenje o podnošenju zahtjeva za ekološku dozvolu za izgradnju objekta za proizvodnju vodorastvornih boja