22.05.2023.
Јавни позив за суфинансирање пројекта у једној партнерској мјесној заједници (МЗ): Пројекат јачање улоге МЗ у БиХ – фаза два

Град Требиње објављује директни позив за подношење приједлога пројеката у партнерским мјесним заједницама. Ово је једна од активности у оквиру друге фазе пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини (БиХ) “којег проводи УНДП у Босни и Херцеговини, а финансирају Влада Швицарске и Шведска. Циљ пројекта, чија друга фаза траје од 2020-2024 године, јесте унапређење квалитета живота у Босни и Херцеговини кроз оснажене, родно одговорне мјесне заједнице (МЗ) које потпомажу активан ангажман грађана и грађанки у јавном животу, и представљају примјер добре праксе локалних самоуправа у чијем фокусу су људи и демократске промјене на локалном нивоу.

Циљ овог директног позива је подршка реализацији локалних приоритета у 5 (пет) партнерских мјесних заједница и то:

1. Горица

2. Засад

3. Придворци

4. Ложиона

5. Доње Полице