28.12.2022.
Javni konkurs za dodjelu stipendija Grada za 2023.

Grad Trebinje raspisao je konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog ciklusa studija sa stalnim mjestom boravka na teritoriji grada, a upisanim prvi put u  II, III, IV, V i VI godinu studija.

Studentske stipendije za 2023. godinu iznosiće 250 KM mjesečno za prvih deset najbolje rangiranih kandidata, 200 KM za kandidate od 11. do 30. pozicije na rang listi i 150 KM za kandidate rangirane od 31. do 90. pozicije na rang listi, koju će utvrditi Komisija za dodjelu stipendija.

Rok za prijavu je 30 dana.