Јавне набавке и тендери

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку "Услуге хотелског смјештаја за учеснике Дучићевих вечери поезије (учесници на Свечаној академији)" (26.10.2023)

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку "Услуге хотелског смјештаја за учеснике Дучићевих вечери поезије (пјесници)" (26.10.2023)

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку "Насипање путева" (26.10.2023)

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку "Набавка комуналне опреме" (20.10.2023)

Набавка пресе за дехидратацију муља (6.10.2023)

Одлука о поништењу поступка јавне набавке (29.9.2023)

Обавјештење о набавци робе: пресе за дехидратацију муља - декантерска центрифуга (18.8.2023)

Одлука о поништењу поступка јавне набавке "Одржавање оборинске канализације"

Одлука о поништењу поступка јавне набавке "Одржавање јавне расвјете"

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку "Крпљење ударних рупа"

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку "Изградња главног доводног цјевовода Требиње-Иваница"

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку "Одржавање превозних средстава - ЛОТ 1"

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку "Одржавање превозних средстава - ЛОТ 1"

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку "Одржавање превозних средстава - ЛОТ 2"

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку "Пољопривредних прехрамбених производа за потребе поклон пакета"

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку "Промоција и медијско представљање - ЛОТ 2"

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку "Промоција и медијско представљање - ЛОТ 1"

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку "Реконструкција јавне расвјете - набавка и уградња ЛЕД свјетиљки"

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку "Изградња православног Духовног центра у Мркоњићима - фаза два"

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку "Производа за чишћење"

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку "Ауто-гума"

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку "Режијски материјал (канцеларијски материјал)"

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку "Хитне интервенције"

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку "Изградња система за наводњавање-секундарне мреже и прикључци"

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку "Одржавање чистоће јавних површина, депоније и азила за псе"

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку "Услуга смјештаја за пацијенте и њихово пратњу из Требиња, упућене на УКЦ Бањалука"

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку "Услуге интернета, фиксне и мобилне телефоније"

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку "Постављање ограде и потпорног зида"

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку "Храна за псе"

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку "Ветеринарске услуге"

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку "Кафе, шећера и осталих потрепштина потребних за рад бифеа"

План јавних набавки за 2023. годину

Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци - Реконструкција јавне расвјете-набавка и уградња ЛЕД свјетиљки-додатна роба

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку "Инфраструктурно опремање слободне зоне у Требињу - фаза 1"

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку "Изградња игралишта за дјецу са тешкоћама у развоју и специфичним развојним потребама"

Одлука о поништењу јавне набавке "Инфраструктурно опремање слободне зоне у Требињу - фаза 1"

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку "Адаптација стамбених јединица породицама погинулих бораца"

Одлука о поништењу јавне набавке за "Услуге хотелског смјештаја за учеснике Дучићевих вечери поезије"

Одлука о поништењу јавне набавке "Изградња игралишта за дјецу с тешкоћама у развоју и специфичним развојним потребама"

Одлука о поништењу поступка за јавну набавку опреме за гријање, вентилацију и хлађење

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку опреме за стоматолошку ординацију ЈУ Основне школе Св. Василије Острошки и Тврдошки

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку "Одржавање хоризонталне сигнализације"

Позив за достављање понуда за избор најповољнијег понуђача за набавку услуге системске породичне терапије - друга година

Позив за достављање понуда за избор најповољнијег понуђача за набавку услуге смјештаја за учеснике "Дучићевих вечери поезије"

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку материјала за јавну расвјету

Одлука о избору најповољнијег понуђача за изградњу бициклистичких стаза

Одлука о избору најповољнијег понуђача за изградњу рефлектора на стадиону у Полицама

Одлука о избору најповољнијег понуђача за изградњу амфитеатра у Ластви

Одлука о избору најповољнијег понуђача за штампање, графичку обраду, копирање и увезивање

Набавка специјализоване опреме за заштиту од поплава и пожара / Procurement of specialized equipment for flood&fire prevention

Позив за достављање понуда за избор најповољнијег понуђача за набавку услуге смјештаја за учеснике и госте Фестивала фестивала

Позив за достављање понуда за извршење услуге смјештаја за снимање емисије РТРС караван

Позив за достављање понуда за избор најповољнијег понуђача за набавку услуге смјештаја за учеснике Српског филозофског симпозијума

Позив за достављање понуда за избор најповољнијег понуђача за набавку услуге смјештаја за пацијенте и њихову пратњу упућене из здравствених установа у Требињу за УКЦ Бања Лука на дијагностичке и контролне прегледе

Позив за достављање понуда за избор најповољнијег понуђача за набавку услуге смјештаја

Одлука о избору најповољнијег понуђача за ветеринарске услуге

Конкурс за израду идејног рјешења унификације рекламних тијела, путоказа и дигитализације рукописа Јована Дучића

Позив за достављање понуда за избор најповољнијег понуђача за набавку услуге смјештаја

Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци - Одржавање оборинске канализације

Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци - Одржавање јавне расвјете

Образац реализације уговора за 2022. годину Град Tребиње

План јавних набавки за 2022.

Образац реализације уговора за 2021. годину – Град Требиње