Јавне набавке и тендери

Одлука о избору најповољнијег понуђача за изградњу бициклистичких стаза

Одлука о избору најповољнијег понуђача за изградњу рефлектора на стадиону у Полицама

Одлука о избору најповољнијег понуђача за изградњу амфитеатра у Ластви

Одлука о избору најповољнијег понуђача за штампање, графичку обраду, копирање и увезивање

Набавка специјализоване опреме за заштиту од поплава и пожара / Procurement of specialized equipment for flood&fire prevention

Позив за достављање понуда за избор најповољнијег понуђача за набавку услуге смјештаја за учеснике и госте Фестивала фестивала

Позив за достављање понуда за извршење услуге смјештаја за снимање емисије РТРС караван

Позив за достављање понуда за избор најповољнијег понуђача за набавку услуге смјештаја за учеснике Српског филозофског симпозијума

Позив за достављање понуда за избор најповољнијег понуђача за набавку услуге смјештаја за пацијенте и њихову пратњу упућене из здравствених установа у Требињу за УКЦ Бања Лука на дијагностичке и контролне прегледе

Позив за достављање понуда за избор најповољнијег понуђача за набавку услуге смјештаја

Образац реализације уговора за 2022. годину Град Tребиње

Одлука о избору најповољнијег понуђача за ветеринарске услуге

Конкурс за израду идејног рјешења унификације рекламних тијела, путоказа и дигитализације рукописа Јована Дучића

Позив за достављање понуда за избор најповољнијег понуђача за набавку услуге смјештаја

Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци - Одржавање оборинске канализације

Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци - Одржавање јавне расвјете

План јавних набавки за 2022.

Образац реализације уговора за 2021. годину – Град Требиње