Јавне набавке и тендери

Позив за достављање понуда за избор најповољнијег понуђача за набавку услуге смјештаја за учеснике и госте Фестивала фестивала

Позив за достављање понуда за извршење услуге смјештаја за снимање емисије РТРС караван

Позив за достављање понуда за избор најповољнијег понуђача за набавку услуге смјештаја за учеснике Српског филозофског симпозијума

Позив за достављање понуда за избор најповољнијег понуђача за набавку услуге смјештаја за пацијенте и њихову пратњу упућене из здравствених установа у Требињу за УКЦ Бања Лука на дијагностичке и контролне прегледе

Позив за достављање понуда за избор најповољнијег понуђача за набавку услуге смјештаја

Образац реализације уговора за 2022. годину Град Tребиње

Одлука о избору најповољнијег понуђача за ветеринарске услуге

Конкурс за израду идејног рјешења унификације рекламних тијела, путоказа и дигитализације рукописа Јована Дучића

Позив за достављање понуда за избор најповољнијег понуђача за набавку услуге смјештаја

Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци - Одржавање оборинске канализације

Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци - Одржавање јавне расвјете

План јавних набавки за 2022.

Образац реализације уговора за 2021. годину – Град Требиње